Món romà

A finals del segle II aC o inici del segle I aC, els romans van escollir la muntanya d'Olèrdola, poblada pels ibers cessetans, per estabir-hi una fortificació militar de control sobre el territori. L'objectiu era controlar la via Heràclea que recorria la costa mediterrània ibèrica al seu pas pel Penedès, connectant amb una àmplia xarxa de torres de vigilància.

La fortificació es va aixecar en un moment de certa inestabilitat: les anomenades Guerres Sertorianes entre dues faccions romanes. Calia, doncs, protegir la capital, Tàrraco. Els romans deixaren a Olèrdola tres grans obres: la muralla, la torre talaia, situada al punt més elevat de la muntanya, i la gran cisterna d'emmagatzematge d'aigua.

Món romà