Úncia de Roma
Moneda de la República romana. Anvers: cap femení amb casc a la dreta, darrera marca de valor il·legible. Revers: proa de nau a la dreta, a sobre ROMA i, a sota, marca de valor il·legible. Ref. RRC 56/7.

Trobada per Jordi Farre, arqueòleg penedesenc, sobre la muralla preibera del sector d'intervencions arqueològiques 01 de l'entrada del recinte.

 

Bibliografia específica:

CAMPO, M. 2008, Les troballes monetàries, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 407-410. Pàg. 407-408, Fig. 13.1.1.

 

Bibliografia complementària:

CRAWFORD, H.H. 1975, Roman Republican Coinage, Cabrigde Univerisity Press.

  • Núm. de registre: MAC OLE-573
  • Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)
  • Matèria: Bronze
  • Tècnica: Encuny
  • Dimensions: 17 Ø mm, 3,53 g
  • Període històric: Romana (republicana)
  • Cronologia: posterior al 211 aC
  • Ubicació: MAC BCN-CF3