Itinerari pel jaciment


Muralla romana (segle I aC)

Entra

Cisterna romana (segle I aC)

Entra

Àrea de premsat i celler medieval (segles X-XI)

Entra

Casa ibèrica (segles III-II aC)

Entra

Cases i sitges medievals (segles X-XI)

Entra

Pedrera romana i medieval (segles II-I aC / segles X-XI)

Entra

Església de Sant Miquel (segles X-XXI)

Entra

Necròpolis Sant Miquel (segles IX-XI)

Entra

Castell (segles X-XI)

Entra

Talaia romana (segle I aC)

Entra

Muralla medieval (segle X)

Entra

Carrer medieval (segles X-XII)

Entra

Muralla preibera i ibera (segles VIII-I aC)

Entra

Tintoreria/adoberia ibèrica (segle III aC)

Entra

Ferreria i tallers medievals (segles X-XI)

Entra

Estable medieval (segles X-XI)

Entra

Celler fora muralles (segles X-XI)

Entra

El Pla dels Albats (segles X-XII)

Entra

Capella de Santa Maria (segles X - XII)

Entra

Necròpolis del Pla dels Albats (segles X-XI)

Entra