"Stylus" o punxó per escriure
Peça de forma afusada amb l’extrem proximal acabat en punta roma, ressaltat gràcies a un solc. L’extrem distal presenta una forma ovalada. Va ser recuperat en la campanya de 1986 al sector 01, entrada al recinte.

Un stylus és una eina per escriure sobre cera tèbia en una plaqueta de fusta. L’extrem punxegut era utilitzat per escriure, mentre que l’extrem oposat, més arrodonit, era emprat per esborrar un error o canviar una paraula, com ho feríem avui amb una goma sobre el paper. És un objecte que es troba amb certa assiduïtat en els jaciments d’època romana. A Olèrdola se n’han localitzat diversos exemplars en la zona de l’entrada al recinte, alguns d’ells en nivells clarament associats a la fortificació romana. Dins l’exèrcit romà, les instruccions diàries dels caps es solien anotar en tauletes de cera o també directament sobre fusta.

 

Bibliografia específica:

MOLIST, N. 2008, La indústria òssia, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 437-440. Pàg. 439; fig. 16.1.921, pàg. 438; fig. 16.2.

  • Núm. de registre: MAC OLE-0371
  • Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)
  • Matèria: Os
  • Tècnica: Tallat i polit
  • Dimensions: 95 x 10 mm
  • Període històric: Romà (republicana)
  • Cronologia: 100 - 50 aC
  • Ubicació: MAC OLE-Centre d’Interpretació, núm. 23