Fitxa de joc de pedra
Peça de forma arrodonida, tallada i polida sobre un possible còdol. A la cara superior presenta quatre files paral·leles amb vuit punts incisos alineats en cada filera (32 punts en total). Procedeix de la campanya de 1995, sector 01, d'entrada al recinte. Va ser localitzada en el nivell d’abandó del darrer moment d’ocupació de l’àmbit 01/6, de mitjans segle I aC.

És una peça sense paral·lels clars, la qual cosa fa difícil atribuir una funcionalitat específica. Un possible ús seria com a fitxa de joc. A Olèrdola, com en altres jaciments arqueològics, les fitxes retallades en ceràmica són les més habituals, tot i que en podem trobar d’os i pedra, i fins i tot daus com els nostres, generalment d’os. El joc formava part de la vida quotidiana des de l’edat infantil, ja que es considerava una forma d’aprenentatge i de socialització.

 

Bibliografia:

MOLIST, N. 2008, Espais i estructures arqueològiques. Etapa ibèrica (segles II/I aC), in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 191-226. Pàg. 213; Fig. 8.38. 1758.

PORTILLO, M.; MOLIST, N.; GIBAJA, J.F. 2008, Els objectes lítics, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 411-424. Pàg. 421, Fig. 14.9.1758.

  • Núm. de registre: MAC OLE-0552
  • Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)
  • Matèria: Pedra
  • Tècnica: Polit i incís
  • Dimensions: 39 x 34 x 10 mm
  • Període històric: Romana
  • Cronologia: 200 - 100 aC
  • Ubicació: M BCN 3-204M