Agulla de cap romana
Peça de forma allargada, secció circular, amb l’extrem proximal motllurat i l’extrem distal acabat en punta. Està conformada per dos fragments. L’agulla va ser localitzada durant la campanya de l’any 2005 al sector 01 (entrada al recinte), en un nivell datat de la segona meitat del segle II del carrer principal que arrencava a la porta de la muralla.

Les agulles pel cabell formen part del conjunt d’objectes de tocador per a la cura personal del cos i del cap que utilitzaven habitualment els romans. Les trobem en metall (or, plata, bronze), os o vidre, i decorades amb motius més o menys elaborats.

Bibliografia:

MOLIST, N.  2008, Els objectes de metall, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 425-436. Pàg. 428; fig. 15.1.1899, fig. 15.6.

MOLIST, N. 2008, Espais i estructures arqueològiques. La fortificació romanorepublicana, in MOLIST, N. (ed), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 227-281.

  • Núm. de registre: MAC OLE-0594
  • Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)
  • Matèria: Bronze
  • Tècnica: Motlle
  • Dimensions: 133 x 3 x 3 mm
  • Període històric: Ibèrica o romana
  • Cronologia: 200 - 100 aC
  • Ubicació: MAC BCN 3-204M