Olèrdola a la bibliografia

El Conjunt Monumental d'Olèrdola ha generat monografies, llibres, articles, notícies... 

ADELL, J.A. 1992, Edifici del Pla dels Albats, in A. Pladevall (dir.), Catalunya Romànica, vol. XIX: El Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 145-146.

ADELL, J.A. 1992, Necròpoli del Pla dels Albats, in A. Pladevall (dir.), Catalunya Romànica, vol. XIX: El Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona. Olèrdola: 133-147.

ADELL, J.A. 1992, Sant Miquel d'Olèrdola, in A. Pladevall (dir.), Catalunya Romànica, vol. XIX: El Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

ADELL, J.A. 2016, Les esglésies d'una sola nau (cap. V), in PUIG I CADAFALCH, J.; FALGUERA, A. de; GODAY, J. 1934, L’arquitectura cristiana preromànica a Catalunya, Edició facsímil i textos d'actualització 2016. Edició a cura de Josep Guitart i Duran, Montserrat Pagès i Paretas, Isabel Rodà i Josep M. Sans i Travé.

AINAUD DE LASARTE, J.1975, El Sant sepulcre d'Olèrdola, in J. Vigué, Les esglésies romàniques de planta circular i triangular a Catalunya, Ed. Artestudi, Barcelona.

ALEGRET i VILARO, P. 1878, Monografia sobre l'antiguitat de les ruines de St. Miquel d'Olèrdola, ab un pròlech del Rvnt. P. Bernard Montoliu, S.F. y una nova impressió de Breus Consideracions sobre Vilafranca del Panadès, imprenta Pere Alegret i Vilaró, Vilafranca del Penedès.

ALEGRET i VILARO, P. 1902, Las ruinas de Olérdola. Olérdola en la antiguedad III, El Labriego, revista de Agricultura y de intereses locales, Eco del Centro agrícola del Penedés 641,  269-270.

ALEGRET i VILARO, P. 1903, Monografia sobre la antigüedad de las ruinas de S. Miguel de Olérdola, Vilafranca del Penedès

ALONSO, N.; CANAL, D. 2008, Les restes arqueobotàniques de llavors i fruits en els nivells protohistòrics i romans d'Olèrdola, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 477-478.

ALVAREZ, R.; BATISTA, R.; MOLIST, N.; ROVIRA, J. 1991, La muralla del Bronze Final i d'època ibèrica d'Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès), Simposi Internacional d'Arqueologia ibèrica. Fortificacions. La problemàtica de l'ibèric plè (segles IV-III a.C.) (Manresa, 6-9 desembre 1990), Manresa, 152-158.

ANÒNIM 1921, En l'aplec dels centres excursionistes de Catalunya a Sant Miquel d'Olèrdola, Penedés 5, any III, maig-juny,  169-171.

ANÒNIM 1921-1926, Memòria presentada per la secció històrico- arqueològica donant compte dels treballs fets durant l'any 1921-22,  Anuari de l'Insitut d'Estudis Catalans 1915-20, vol. VI, Barcelona. Olèrdola pag 598.

ANÒNIM 1927-1931, Restauraciones del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, vol. VIII, Barcelona, 1936,  189-197.

ANÒNIM 1935, Memòria de la secció historico- arqueològica de l'IEC donant compte dels treballs fets durant l'any 1926, Anuari Institut Estudis Catalans 1921-1926, vol. VII, Barcelona,  XXX III. Olèrdola pàg. X.

ANÒNIM 1958, Excavaciones en la cueva de las pinturas del fondo de la Seguera, Boletín de la Asociación Excursionista Catalunya, noviembre.

ANÒNIM 1972, Olèrdola, dos milenios de historia. Declarado conjunto historico-artístico en mayo de 1963.

AQUILUÉ, X.; BUXÓ, R.; CASANOVAS, A.; GARRIDO, A.; GASQUEZ, M.; LARA, L.; LUPIÓN, A.; MARTÍNEZ, J.; MOLIST, N.; MORENO, I.; MUÑOZ, J.; PRADO, G. DE; PRINCIPAL, J.; ROVIRA, M.C.; ROVIRA, J.; RUEDA, J.M.; SANTOS, M.; VIVAR, G. 2017, El Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) el referent de l'arqueologia catalana, Barcelona, Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura.

ARAN 1921, Aplec Excursionista de Catalunya al cim d'Olèrdola (Penedès), Portaveu de l'agrupació excursionista de Catalunya, juliol, núm. 14, any II, 7-9.

ASENSIO, D. 2008, Les àmfores i les ceràmiques comunes importades, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 318-334.

ASENSIO, D.; MESTRES, J.; MIRÓ, M.T.; MOLIST, N.; ROS, A. 2008, Els vasos ceràmics, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 283-388.

AVILA GRANADOS, J. 1990, El conjunto arqueológico de Olèrdola, Historia y Vida 293, Madrid, 32-43.

AYMANÍ, Gener 2003-04, Les coves del Penedès: la seva descoberta i utilització per l'home al llarg del temps, Del Penedès 7, Sant Sadurní d'Anoia, 7-50.

B.A.R.D.L. 2008, Datació de radiocarboni de la llar prehistòrica, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 515-516.

BAQUÉ, C., GARRIDO, A., MARTÍN, A., MOLIST, N. 2010, Del Plan Director a la Calidad Turística en Destino. Valoración de 10 años de gestión en los yacimientos de Olèrdola (Alt Penedès) y Ullastret (Baix Empordà). V Congreso de musealización de yacimientos arqueológicos, 24-27 novembre, Cartagena (Múrcia), Cartagena, 343-350.

BAQUÉ, C., GERMAIN, J., LLOVERAS, M., MOLIST, N., SOLER, M. 1998, Pla Director del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Olèrdola. Novembre de 1998. [Treball inèdit].

BAQUÉ, C.; MOLIST, N. 2000, Olèrdola: Un projecte de futur. El Pla Director d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya", III Jornades d'Estudiosos del Garraf, Diputació de Barcelona (Gavà, 19-20 de novembre de 1998), 207-210.

BAQUÉ, C.; MOLIST, N. 2001, Viure i veure el passat amb uns altres ulls. En Ramon ens ensenya la civitas Olerdula, Font Tallada, Butlletí de Sant Pere Molanta i l'Arboçar.

BARALLAT, H., GAZA, A. i LLOPIS, J. (1889).- Excursió a Sant Miquel d'Olèrdola,  L'excursionista. Botlletí de l'Associació Catalana d'Excursions Científiques, any XII, núm. 124, Imprenta la Renaixensa, 229-232.

BARALLAT, H.; GAZA, A.; LLOPIS, J. 1891, Sant Miquel d'Olérdula ó d'Erdul (particular)- 3 febrer 1889. Assistència dels Srs Barallat (H.), Gaza (A.) y Llopis (J.)". L'Excursionista, bolletí mensual de la Associació Catalanista d'Excursions científicas fundada en 26 novembre de 1876. Barcelona, 229-232.

BARRAL i ALTET, X. 1980, Les pintures murals romàniques d'Olèrdola, Barcelona, Artestudi (Art Romànic) 11.

BATET, C. 2004, El Castell termenat d'Olèrdola, Monografies d'Olèrdola 1, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona.

BATISTA, LL.; MOLIST, N. 1999, Olèrdola: noves aportacions al coneixement del període de transició bronze-ferro al Penedès, IX Jornades de l'Insitut d'Estudis Penedesencs (Calafell, 31 de maig i 1 i 2 de juny de 1996).

BATISTA, R.; MOLIST, N.; ÀVILA, J.  1992, El castell d'Olèrdola, in A. Pladevall (dir.), Catalunya Romànica, vol. XIX: El Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 139-141.

BATISTA, R.; MOLIST, N.; ÀVILA, J.  1992, El poblat d'Olèrdola, in A. Pladevall (dir.), Catalunya Romànica, vol. XIX: El Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 133-140.

BATISTA, R.; MOLIST, N.; ROVIRA, J. 1991, El Conjunt Monumental d'Olèrdola: darreres campanyes d'excavacions (1983-1989), Tribuna d'Arqueologia 1989-1990, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona,  87-99.

BATISTA, R.; MOLIST, N.; ROVIRA, J.; VILALTA, M. 1992, La cantera romana de Olèrdola (Barcelona). Aspectos técnicos y funcionales, in Actes du 115e Congres National des Societés Savantes. Section Histoire des Sciences et des Techniques, Programe Carrieres et constructions en France et dans les pays limitrhophes (Avignon, 9-15 abril 1990), Paris, 1991.

BATISTA, R.; ROVIRA, J. 1989, Nous vasos amb decoració campaniforme a Catalunya: La Riba i Olèrdola, Empúries 47, Barcelona, 224-229.

BATISTA, R.; ROVIRA, J.; MOLIST, N. 1993, Sant Miquel d'Olèrdola, Olèrdola, Anuari d'intervencions arqueològiques a Catalunya. Epoca romana-Antiguitat Tardana. Campanyes de 1982-1989, Anuaris d'Intervencions Arqueològiques a Catalunya 1, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona, 32-33.

BELLÈS, J. 1992, Acta de consagració de Sant Miquel i Sant Pere del castell d'Olèrdola, in A. Pladevall (dir.), Catalunya Romànica, vol. XIX: El Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 141.

BOLOS, J. 1992, Necròpoli del Pla dels Albats, in A. Pladevall (dir.), Catalunya Romànica, vol. XIX: El Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona. Olèrdola: 133-147. 145-147

BOLÒS, J. 1992, Necròpolis de Sant Miquel, in A. Pladevall (dir.), Catalunya Romànica, vol. XIX: El Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona. Olèrdola: 133-147.

BOLÒS, J. i PAGÈS, M. 1982, Les sepultures excavades a la roca, in M. Riu (ed.), Necròpolis i sepultures medievals de Catalunya, Acta Mediaevalia, Annex 1, Universitat de Barcelona, Barcelona, 59-97.

BOLÒS, J., URPÍ, R.M., RESINA, J.A 1992, Els habitatges de can Ximet, in A. Pladevall (dir.), Catalunya Romànica, vol. XIX: El Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 156-158.

BOSCH, J.M. 2012, De civitas a despoblat. Olèrdola entre l'època carolíngia i el món feudal, in N. Molist (coord.), De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajuntament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya, 17-21.

BOSCH, J.M. 2017, L’escenari del feudalisme a la frontera del comtat de Barcelona. Anàlisi territorial dels assentaments, l’espai obert i els camins del terme castral d’Olèrdola (segles X-XI), Tesi doctoral, dirigida per la Dra. Immaculada Ollich, Universitat de Barcelona. Llegida el 2017.09.29. [Treball inèdit].

BOSCH, J.M.; GAMARRA, A.; MESTRES, J.; MOLIST, N.; SENABRE, M.R., 2003 ep, El conjunt històric d'Olèrdola (Alt Penedès). Intervencions arqueològiques i de restauració 2002-2003, II Jornades d'Arqueologia 2003, Intervencions arqueològiques i paleontològiques a les comarques de Barcelona 2002-2003 (Sant Boi de Llobregat, 16 a 19 d'Octubre de 2003.

BOSCH, J.M.; MESTRES, J.; MOLIST, N.; ROS, A.; SENABRE, M.R.; SOCIAS, J. 2003, Olèrdola i el seu territori en els segles II i I aC, Actes del Simposi Internacional d'Arqueologia del Baix Penedès Territoris antics a la Mediterrània i a la Cossetània oriental (El Vendrell, 8-10 novembre 2001), Barcelona, 349-361.

BOSCH, J.M.; MESTRES, J.; MOLIST, N.; ROS, A.; SENABRE, M.R.; SOCIAS, J. 2004, La recerca a Olèrdola: una aposta pel futur, Del Penedès 9, Vilafranca del Penedès, 23-34.

BOSCH, J.M.; MESTRES, J.; MOLIST, N.; SANABRE, M.R.; SOCIAS, J. 1999, El procés d'urbanització feudal: un possible exemple de continuïtat d'un lloc antic (segles VIII-X). Catalunya a l'època carolíngia. Art i cultura abans del romànic (segles IX-X), Catàleg de l'exposició, Museu Nacional d'Art de Catalunya, 95-99.

BOSCH, J.M.; MESTRES, J.; MOLIST, N.; SANABRE, M.R.; SOCIAS, J., ALVAREZ, B. 2003, Un celler de vi altmedieval al castrum d'Olèrdola (Alt Penedès), IV Trobada d'estudiosos del Garraf (Vilanova i la Geltrú, 21 de novembre de 2002), Diputació de Barcelona, Barcelona, 175-180.

BOSCH, J.M.; MESTRES, J.; MOLIST, N.; SANABRE, R.M.; SOCIAS, J. 2004, Olèrdola. Una aposta pel futur,  XI Jornades de l'Institut d'Estudis Pendesencs (Vilafranca del Penedès, 4-7 de juny de 1998), Del Penedès 9, 23-33.

BOSCH, J.M.; MESTRES, J.; MOLIST, N.; SENABRE, M.R.; SOCIAS, J. 2002, Les sitges del sector 01. L'ocupació del castrum Olerdula al segle X. Olèrdola. Alt Penedès, II Congrès d'arqueologia medieval i moderna a Catalunya. (Sant Cugat del Vallès. 18-21 d'abril de 2002) vol. II, Sant Cugat del Vallès, 775-789.

BOSCH, J.M.; MESTRES, J.; MOLIST, N.; SENABRE, M.R.; SOCIAS, J. 2003, Objectes, eines i metal.lúrgia medieval i moderna al Castrum Olerdula, Seminari Eines i instrumental metàl.lic (s. V-XV dc) (L'Esquerda, Roda de Ter, 13 i 14 de juny de 2002), Roda de Ter, 13-23.

BOSCH, J.M.; MOLIST, N.; ROS, A. 2008, Objectes d'argila relacionats amb la metal·lúrgia, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 399-401.

BRASO, Miquel 1933, Sant Miquel d'Olèrdola. Interessant troballa al "Pla dels Infants", Mai Enrera, Butlletí del Club excursionista de Gracia 103, any IX, octubre, Barcelona.

BUTÍ, S.; ENRICH, J.; SALES, J.; GÓMEZ, M.; GARCÍA, m.; SALVADÓ, N. 2008, Determinació de l'adoberia-tintoreria, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 517-541.

BUTÍ, S.; SALVADÓ, N. 2008, Les anàlisis químiques. Determinació de l'adoberia-tintoreria., in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 525-541.

BUXÓ, R.; MOLIST, N. PIQUÉ, R. 2003, Estratègies de proveïment i ús dels recursos forestals des de la prehistòria fins l'època medieval al conjunt històric d'Olèrdola (Alt Penedès), IV Trobada d'estudiosos del Garraf (Vilanova i la Geltrú, 21 de novembre de 2002), Diputació de Barcelona, Barcelona. 169-174.

CABESTANY, J.F., MATAS, M.T. Advocació de Sant Miquel a les capelles dels castells de la Marca del Gaià i del Penedès (S. X - XI).

CAMPO, M. 2008, Les troballes monetàries, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 407-410.

CARBONELL, V. 1998, 50 Excursió a peu pel Penedès. Olèrdola, Gran Penedès 58 (març 1998),  14-17.

CARBONELL, V.; VIRELLA, J. 1971, Torres de l'antic terme d'Olèrdola (I), Agrupació excursionista Talaia, Vilanova i la Geltrú.

CARBONELL, V.; VIRELLA, J. 1971, Torres de l'antic terme d'Olèrdola (II), Agrupació excursionista Talaia, Vilanova i la Geltrú.

CARRERAS MONFORT, C: MARTÍN MENENDEZ, a.; PERA ISERN, J.; RODRIGO REQUENA, E. 2016, Las àmforas de Brindisi en la Hispania Citerior. Pautas de distribuciión y consumo, Saguntum (PLA V) 48, 103, fig. 14.-121. Olèrdola, fig. 10, fig. 11.

CARRERAS, T. 2008, El vidre preromà i romà, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 441-443.

CASANOVAS, X. 2016, Tafonomia i media ambient aplicat al jaciment d'Olèrdola, Treball final de grau, Biologia 2015-2016. Dir: M. Eulàlia Subirà Galdàcano. [Treball inèdit].

CASELLAS, S. 2008, Estudi de les restes faunísitiques (Campanyes 1995-1999), in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 471-475.

CASQUETE RODRÍGUEZ, J.; SALVADÓ JAMBRINA, I. 2011, Les balmes obrades de Cant Ximet (Olèrdola). Un exemple d'Hàbitat troglodític a l'edat mitjana, in I. Fernández del Moral, J. Menchon i J.M. Vila (coord.), IV Congrés d'arqueologia medieval i moderna de Catalunya (Tarragona, 10 i 12 de juny de 2010), Ajuntament de Tarragona i ACRAM, Tarragona, 855-856

CASQUETE, J. 2006, Campanya de neteja, documentació i adequació de les coves de Can Ximet. Generalitat de Catalunya.

CASTELLS, J., HERNÁNDEZ, G. (coord.) 1995, Corpus de Pintures Rupestres, vol III, Fasc. 3: Cova dels Segarrulls, Generalitat de Catalunya. Barcelona.

CATALÀ ROCA, P.; BRASÓ VAQUÉS, M; CARBONELL VIRELLA, V. 1967, Castell d'Olèrdola, Els castells catalans, volum III. Barcelona, 672-682.

COCA  I CIRERA, B. 1984, L'església de St. Miquel d'Olèrdola. Estudi Monogràfic, Miscel·lania Penedesenca VII, Vilafranca del Penedès, 75-98.

COLOMINAS i ROCA, J. 1921, La ceràmica trobada a Olèrdola, Penedès  5, Vilafranca del Penedès,  183-185.

COLOMINAS i ROCA, J. 1921, Les sepultures Olerdolanes, Penedès 5, Vilafranca del Penedès, 194-196.

COSTA, M.; OZCARIZ, I. 2012, La restauració de Sant Miquel. 2006-2008, in N. Molist (coord.), De Sanctus Michaelis a Santus Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajuntament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya, 63-68.

COSTA, M., LINDSTROM, K., MOLIST, N., OZCARIZ, I. 2010, Conocer, restaurar y museizar un edificio singular en un entorno de parque arqueológico y natural: la iglesia de Sant Miquel d'Olèrdola, V Congreso de musealización de yacimientos arqueológicos (Cartagena, Murcia,, 24-27. novembre de 2008), Cartagena, 211-220.

CRESPO, L.; RUIZ, J.; MOLIST, N.; SUBIRÀ, M.E. 2005 ep., Enterramientos de individuos perinatales en tallares artesanales ibéricos

CRESPO, L.; RUIZ, J.; SUBIRÀ, M.E. 2008, Estudi antropològic de les restes humanes pertanyents al període ibèric, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 501-511.

CRESPO, L.; SUBIRÀ, M.E.; RUIZ, J. 2011, Twins in Prehistory: The Case from Olèrdola (Barcelona, Spain; s. IV II BC) International Journal of Osteoarchaeology 21: 751–756.

CREUS COROMINAS, T. 1850, Descripción, orígen y destino de las ruinas que existen en la montaña donde está situada hoy dia la Iglesia de S. Miquel Llamado d'Erdol a dos horas de Villanueva y una de Vilafranca del Panades, Vilanova i la Geltrú.

CREUS COROMINAS, T. 1895, San Miguel de Olèrdula (Premi del Certàmen  Literari de Vilafranca, 1893, promogut pel Bisbe de Vic, J. Morgades), Imprenta de Jose A. Milà, Vilanova i la Geltrú.

CURIÀ, E.; McGLADE, J.; VILA, LL. 2008. Pla director. Les coves de la Vall, Can Ximet i Can Castellví. Estrats. Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. [Treball inèdit].

DD.AA. 2003-04, Estudi del medi físic i inventari del patrimoni arquològic i arquitectònic. Pla Especial del Parc Comarcal d'Olèrdola, Secció tècnica del Servei de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona. [Estudi inèdit].

DE RUEDA, F.J. 1992, Capitell de Sant Miquel, in A. Pladevall (dir.), Catalunya Romànica, vol. XIX: El Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 143-144.

DODGSON, Edward S. 1902, La etimologia de Olérdola, Setmanari Comarcal 48, any II, Vilafranca, 16 de març..

DURAN I SANPERE, A. 1921, Olèrdola i Montjuïc, Penedés 5, any III, maig-juny,  200-202.

DURAN PORTA, J. 2014, Església del Sant Sepulcre d'Olèrdola, in PÉREZ GONZÁLEZ, J.M. (dir.) 2014, Enciclopèdia del Romànic, vol III Barcelona, Fundació Santa María la Real, Museu Nacional de Catalunya, Barcelona, 1959-1966.

EELES, B. 2010, Antropomorphic rock cuts tombs as temprorary ponds in the Alt Penedès region of Catalonia, Spain, European Journal of Pond Studies 4, 6-7.

ENRICH, J.; ÀLVAREZ, A.; GÓMEZ, M. 2008, Anàlisi dels morters de calç, in MOLIST, N. (ed), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 543-548.

ESPARZA, N. 2012, Estudi diacrònic de la necròpoli de Sant Miquel d'Olèrdola (segles IX-XIII), Treball de màster de Biologia Humana. Dir: M. E. Subirà, J. Ruiz i N. Molist. Lectura UAB, Bellaterra, 12 setembre 2012. [Treball inèdit].

ESTALELLA, J. 1921, Olèrdola, Una troballa, Penedès 6, juliol-agost, 244.

ESTRADA, A.  2008, Estudi de les restes malacofaunístiques, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 466-470.

FARRÉ, J.; MOLIST, N. 2016, Les àrees fora muralla de la civitas Olèrdola. Hàbitat i espais productius a la cinglera entre les fonts de l'Avellaner i de l'Ametlló (Olèrdola, Alt Penedès), in ESTEVE, X.; MIRÓ, C.; MOLIST, N.; SABATÉ, G. (eds.), Jornades d'Arqueologia del Penedès 2011 (Vilafranca del Penedès, 21-22 octubre 2011), Institut d’Estudis Penedesencs, Vilafranca del Penedès, 311-328.

FERNÁNDEZ DEL MORAL, Sandra; GONZÁLEZ CORPAS, Montse 2005, Olèrdola. Un análisis de la gestión del conjunto Monumental e Histórico.Dirigit per Jordi Juan, UB. [Treball inèdit].

FERRER PI, A. 1954, Restauración de la capilla de San Miguel de Olérdola, San Jorge 6, octubre, Diputación de Barcelona, Barcelona,  75-82.

FERRER SOLER, A. 1946, Excavaciones Arqueolgicas en Olèrdola, Villanueva y Geltrú, 53 -2 epoca-, 1-2.

FERRER SOLER, A. 1949, Cronologia de les muralles d'Olèrdola, Museu, Mataró, 45-48.

FERRER SOLER, A. 1949, El castro antiguo de San Miguel de Olèrdola, Archivo Español de Arte XXIV, Madrid, 113-123.

FERRER SOLER, A. 1951, La iglesia de San Miguel de Olérdola, Archivo Español de Arte XXIV núm. 94, C.S.I.C., Madrid, 113-123.

FERRER SOLER, A. 1953, De cuando un vilanoves "descubrió" las antigüedades de Olerdola, Villanueva y Geltrú, Semanario Local,  Vilanova i la Geltrú.

FLORENSA, Adolf 1962, Conjunto monumental de Olérdola (Barcelona). Informe per a la declaració de Conjunt monumental.

FONDEVILA, S. 1983, La fortaleza de Olèrdola, un compendio de historia. La cerámica hallada este año cambia la hipótesis  sobre su origen, La Vanguardia (20-XII-83), 39.

FONT, J.; ENRICH, J. 2008, Estudi analític del residu sòlid trobat a l'interior d'una àmfora ibèrica, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 549-554.

FREIXAS i MIRET, R. 1893, Monografia sobre Sant Miquel  d'Olerdula, Barcelona, tipolitografia de Lluis Tasso.

GALÍ, D. 2012, L'estudi de l'edifici a través de les fonts documentals (escrites, fotogràfiques i de plànols), in N. Molist (coord.), De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajuntament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya, 77-81.

GALÍ, D. 2012, Notícia històrica de l'església parroquial de Sant Miquel d'Olèrdola. De la ràtzia dels almoràvits a la pèrdua de parroquialitat (1108-1884), in N. Molist (coord.), De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajun tament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya, 29-41.

GALÍ, D.; MOLIST, N.2016, Les capelles i el mobiliari litúrgic de l’església de Sant Miquel d’Olèrdola en l`època baixmedieval i moderna a través de la documentació escrita i arqueològica (segles XIV-XIX), in ESTEVE, X.; MIRÓ, C.; MOLIST, N.; SABATÉ, G. (eds.), Jornades d'Arqueologia del Penedès 2011 (Vilafranca del Penedès, 21-22 octubre 2011), Institut d’Estudis Penedesencs, Vilafranca del Penedès, 329-343.

GAMARRA, A.; MOLIST, N. 2005, El Proyecto de restauración del sector de entrada al conjunto histórico de Olérdola (Alt Penedès, Barcelona). El diálogo entre la investigación arqueológica, la conservación y la presentación al público de un espacio de ocupación continuada, III Congreso internacional sobre musealización de yacimientos arqueológicos. De la excavación al público. Procesos de decisión y creación de nuevos recursos (Saragossa, 15 a 18 de novembre de 2004), Saragossa, 269-273.

GARCÍA QUERA, O. 2015, Terra de Frontera, Olèrdola 1058, Rafael Dalmau Editor, Barcelona.

GARCÍA QUERA, O. 2017, Cessetans. Entre Roma i Cartago, Rafael Dalmau Editor, Barcelona.

GISBERT, M.; MOLIST, N. 2012, Bibliografia, documents d'arxius, cronologia i glossari in N. Molist (coord.), De Sanctus Michaelis a Santus Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajuntament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya, 101-110.

GISBERT, M.; MOLIST, N. 2012, Catàleg, in N. Molist (coord.), De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajuntament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya, 85-98.

GOMEZ MORENO, M. 1919, Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX al XI, Centro de Estudios Históricos, Madrid,  53 i ss. (Olèrdola).

GOMIS, C. 1916, Provincia de Barcelona, in CARRERAS CANDI, F. (dir), Geografia General de Catalunya, Barcelona, ed. Alberto Martín. Olèrdola,  510-513.

GRANELL, E.; RAMON, A. 2006, Lluís Domènech i Montaner. Viatges per l'arquitectura romànica, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Barcelona. Olèrdola, pàg. 98-101.

GRIVÉ, M. 1931, Estudis Olerdolans, Portaveu del Centre Excursionista Vilafranquí 31, gener-abril, any VII, Vilafranca del Penedès, 39-45.

GRIVÉ, M. 1930, Una sitja, Quaderns Mensuals d'Acció, II, Vilafranca del Penedès,  103-105.

HERNÁNDEZ SANAHUJA, B. 1863, Descripción histórico-monumental de las ruinas de Olérdula, informe manuscrit per la Comission de Monumentos amb 12 fotografies.Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Minuta de oficio en la que se comunica su nombramiento como miembro de una Comisión, compuesta por él y otros dos miembros de la Academia, con el fin de informar a la misma sobre el manuscrito, con doce fotografías, enviado por Buenaventura Hernández Sanahuja.

HERRERA, J.A. i SALVADÓ, H. 1988, Introducció al coneixement natural del futur Parc Comarcal d'Olèrdola, Miscel·lania Penedesenca X, Vilafranca del Penedès, 269-302.

HUÉLAMO, J.M.; GARRIDO, A.; MOLIST, N.; SOLIAS, J.M. 2003, Defrutum Olerdolanum, temps de verema a l'Olèrdola romana. Un tast d'arrop al castell, Font Tallada  323, Sant Pere Molanta.

JOAN (Juan Rius Vila?) 1971, La restauració i revalorització de Sant Miquel d'Olèrdola (recordant a Albert Ferrer Soler), (Villanueva y Geltrú, 30 de octubre de 1971), Vilanova i la Geltrú.

LABORDE, A. de 1806, Le voyage pittoresque et historique en Espagne, vol. I, Paris (ed. catalana: Viatge pintoresc i Històric. El Principat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1974).

LAMMERER, Adolf 1923, Olèrdola, eine iberische felsenfeste in katalonien, Schumacher Festischrift 70, 195-198.

LAMMERER, Adolf 1923, Olèrdola. Die iberische burg des Penedés, Deutsche Zeitung für Spanien VIII, 160-161.

LLANAS, E. 1882, Excavacions a Olèrdola, Boletín del Ateneo de Villanueva y Geltrú, núm. 18, 15.XII.1882, año I (cap. I), 1 i 2.

LLANAS, E. 1882, San Miguel de Olérdula, La ciencia católica, I. Barcelona, 25 de gener, 153-168.

LLANAS, E. 1882-1883, Excavacions a Olèrdola, Boletín del Ateneo de Villanueva y Geltrú, 1882-1883, sèrie de 13 articles sobre les excavacions a Olèrdola, any I, núm. 1, any II, núms. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

LLANAS, E. 1882-83, Sant Miquel de Olérdula, Sèrie de 3 articles a La Ciencia Católica

LLANAS, E. 1883, Excavacions a Olèrdola, Boletín del Ateneo de Villanueva y Geltr ú, núm. 5, 1.III.1883, año II (caps. III), pàg. 1.

LLANAS, E. 1883, Excavacions a Olèrdola, Boletín del Ateneo de Villanueva y Geltrú, núm. 1, 1.I.1883, año II (caps. I i II),  1, 2 i 3.

LLANAS, E. 1883, Excavacions a Olèrdola, Boletín del Ateneo de Villanueva y Geltrú, núm. 10, 15.V.1883, año II (caps. III i IV),  1, 2 i 3.

LLANAS, E. 1883, Excavacions a Olèrdola, Boletín del Ateneo de Villanueva y Geltrú, núm. 11, 1.VI.1883, año II (cap. VI),  2 a 5.

LLANAS, E. 1883, Excavacions a Olèrdola, Boletín del Ateneo de Villanueva y Geltrú, núm. 12, 15.VI.1883, año II (cap. V),  1, 2 i 3.

LLANAS, E. 1883, Excavacions a Olèrdola, Boletín del Ateneo de Villanueva y Geltrú, núm. 13, 1.VII.1883, año II (caps. V i VI),  1 i 2.

LLANAS, E. 1883, Excavacions a Olèrdola, Boletín del Ateneo de Villanueva y Geltrú, núm. 14, 15.VII.1883, año II (cap. VI),  3 i 4.

LLANAS, E. 1883, Excavacions a Olèrdola, Boletín del Ateneo de Villanueva y Geltrú, núm. 2, 15.I.1883, año II (cap. II),  1, 2 i 3.

LLANAS, E. 1883, Excavacions a Olèrdola, Boletín del Ateneo de Villanueva y Geltrú, núm. 3, 1.II.1883, año II (cap. II),  1, 2 i 3.

LLANAS, E. 1883, Excavacions a Olèrdola, Boletín del Ateneo de Villanueva y Geltrú, núm. 7, 1.IV.1883, año II (cap. III),  1i 2.

LLANAS, E.1883, Excavacions a Olèrdola, Boletín del Ateneo de Villanueva y Geltrú, núm. 8, 15.IV.1883, año II (cap. III), pàg. 5.

LLANAS, E.1883, Excavacions a Olèrdola, Boletín del Ateneo de Villanueva y Geltrú, núm. 9, 1.V.1883, año II (cap. III),  2, 3 i 4.

LLORACH, S. 1983, El Penedès durant el Perìode Romànic. Relaciò d'esglésies, castells, personatges, topònims, etc., Sant  Sadurní d'Anoia ( 117-121, 229-230, 302-307).

LLOVERAS I HERNÁNDEZ, N., SOLER I CODINA, M., 2000, El Parc Arqueològic d'Olèrdola: propostes paisatgístiques, III Trobada d'estudiosos del Garraf (Gavà, 19 i 20 de novembre de 1998), 213-219.

LUNA, G. 2004, Guies dels parcs. Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix, Diputació de Barcelona.

LUNA, G.; CAMPILLO, S. 2011, La Xara i el Pau a l'illa dels Albats, Parc d'Olèrdola, Diputació de Barcelona, Barcelona.

MARGARIT, A. 1981, Els Ervigis d'Olèrdola, família bàsica en la gestació d'un comtat, Miscel·lania Penedesenca 4, Sant Sadurní d'Anoia, 99-122.

MARGARIT, A. 1984, Origen dels topònims penedesencs Olèrdola i Penedès, Miscel·lania Penedesenca VII, Sant Sadurní d'Anoia, 131-154.

MARGARIT, A. 2003, Olèrdola medieval: recull de notes per a la seva història, Sant Cugat Sesgarrigues.

MARTORELL I PEÑA, F. 1879, Apuntes Arqueológicos, Barcelona. Olèrdola, pàg. 102 i ss.

MARTORELL, J. (M) 1928, Reculls d'Història. La muralla d'Olèrdola, Portaveu del Centre Excursionista Vilafranquí, any V, núm. 23, setembre-octubre 1928, Vilafranca del Penedès, 4-5.

MARTORELL, J. (M) 1928, Reculls d'Història. Les sepultures Olerdolanes, Portaveu del Centre Excursionista Vilafranquí 25, any V, novembre-desembre 1928, Vilafranca del Penedès.

MARTORELL, J. (M) 1929, Reculls d'Història. Olèrdola, Portaveu del Centre Excursionista Vilafranquí 25, any V, gener-febrer 1929, Vilafranca del Penedès, 7-9.

MARTORELL, J. 1926, La conservació de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola, Quaderns Mensuals d'Acció III, març, Vilafranca del Penedès, 20-23.

MASACHS, J.M. 1972, El conjunt arqueolgic d'Olèrdola,  Casal 44, Vilafranca del Penedès, 7-9

MASACHS, J.M. 1972, El conjunt arqueolgic d'Olèrdola, Casal 42, Vilafranca del Penedès, 9

MASACHS, J.M. 1972, El conjunt arqueolgic d'Olèrdola, Casal 45, Vilafranca del Penedès, 9-10

MASACHS, J.M. 1972, El conjunt arqueològic d'Olèrdola,  Casal 43, Vilafranca del Penedès, 7-9.

MASACHS, J.M. 1972d, El conjunt arqueolgic d'Olèrdola, Casal 46, Vilafranca del Penedès, 5.

MASACHS, J.M. 1977, La polèmica olerdulana del segle passat, Casal 91, Vilafranca del Penedès, 5-6

MAYORA, M. 1868, Apuntes históricos sobre Olérdula - Olérdula antigua, Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. II, Adiciones, 615-616.

MAYORA, M. 1868, Investigaciones sobre la situación de Cartago Vetus, Subur, Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. II.

MERCADER MIRET, J. 1958 inèdit, Auca d'un dia vilafranquí a Sant Miquel d'Olèrdola. Manuscrit i mecanografiat.

MESTRES, J. 2008,  La ceràmica a mà protohistórica. Final de l’edat del bronze i inici de l’edat del ferro, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona,  289-292.

MESTRES, J. 2008, La ceràmica a mà prehistòrica. Calcolític i edat del bronze, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 287-289.

MESTRES, J.; FARRÉ, J.; MOLIST, N., SENABRE, M.R. 2008, Espais i estructures arqueològiques. Bronze Final i inici de l'edat del ferro, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 61-106.

MESTRES, J.; FARRÉ, J.; MOLIST, N., SENABRE, M.R. 2008, Espais i estructures arqueològiques. Calcolític i bronze inicial, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 49-59.

MESTRES, J.; MOLIST, N.; FARRÉ, J. 2011, L'ocupació durant el Calcolític i Edat del Bronze a Sant Miquel d'Olèrdola, in A. Blasco, M. Edo, M.J. Villalba (coord), La cova de Can Sadurní i la Prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d'investigació, Edar, Arqueología y Patrimonio, Milà, Itàlia, 441-453.

MESTRES, J.; MOLIST, N.; ROS, A. 2008, Els aspectes rituals, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 589-595.

MILÀ I FONTANALS, M. 1855, Apuntes Històricos sobre Olèrdola, Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Barcelona, t. II, 1856, 505-528.

MILÀ I FONTANALS, M. 1856, Olèrdola Antigua, Diario de Barcelona, el 6 de juny de 1956

MILÀ I FONTANALS, M. 1856, Olèrdola moderna, Diario de Barcelona, el 20 de juny de 1956

MILÁ Y FONTANALS, M. 1868 (signat amb la data maig de 1856), Apuntes históricos sobre Olérdula, Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, II. Barcelona, 505-528.

MILÁ Y FONTANALS, M. 1880, Olerdula. Apéndice a la memoria impresa en el tomo II, Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, III. Barcelona,  577-603.

MIRALDA, S., GERONÉS, A. 1965, Itineraris a Castells i breus notícies históriques. Olèrdola, Arxiu bibliogràfic de la Unió Excrusionista de Catalunya.

MIRÓ, M.T.; MOLIST, N.  2008, La ceràmica àtica de vernís negre i altres produccions dels segles V i IV aC, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 294-296.

MOLIST, N. (coord.) 2012, De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajun tament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya.

MOLIST, N. (ed.) 2008, La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona

MOLIST, N. 1996, Arquitectura domèstica d'època ibèrica a Olèrdola. Estat actual dels coneixements, IX Jornades de l'Institut d'Estudis Penedesencs (Calafell, 31 de maig i 1 i 2 de juny de 1996), Vilanova, 293-330.

MOLIST, N. 1997, El Pla dels Albats. Quelcom més que unes sepultures. 1- El barri medieval, Font Tallada 255, butlletí de Sant Pere Molanta i l'Arboçar, Sant Pere Molanta -Olèrdola-.

MOLIST, N. 1997, El Pla dels Albats. Quelcom més que unes sepultures. 2- L'església i la necròpoli de sepultures antropomorfes, Font Tallada 256, butlletí de Sant Pere Molanta i l'Arboçar, Sant Pere Molanta -Olèrdola-.

MOLIST, N. 1997, Les necròpolis alt medievals d'Olèrdola, Miscel·lània Arqueològica 1996-1997, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona, Barcelona, 215-241.

MOLIST, N. 1999, Olèrdola. Obres de reforma. Seqüència 2. Full informatiu de l'ACRAM. Barcelona, novembre de 1999.

MOLIST, N. 1999, Arquitectura domèstica d'època ibèrica a Olèrdola. Estat actual dels coneixements", Miscel.lànea Penedesenca, núm XXIV, Vilanova i La Geltrú, 1996,  293-330.

MOLIST, N. 1999, Guias del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Olèrdola, Museu d'Arqueologia de Catalunya i Ed. El Mèdol, Barcelona. (ed. castellà).

MOLIST, N. 1999, Guies del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Olèrdola. Museu d'Arqueologia de Catalunya- Ed. El Mèdol, Barcelona. (ed. català).

MOLIST, N. 1999, La reforma del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Olèrdola. Full informatiu SCA 159, abril de 1999, 4.

MOLIST, N. 1999, Olèrdola. El passat més recent, Font Tallada, butlletí de Sant Pere Molanta i l'Arboçar 252, Sant Pere Molanta -Olèrdola- (març de 1997).

MOLIST, N. 2000, L'oppidum cossetà d'Olèrdola. L'etapa ibèrica d'un assentament d'ocupació continuada, Sèrie Monogràfica del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona, 19: L'hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc Occidental. Actualitat de l'arqueologia de l'edat del ferro. Actes del XXII Col.loqui Internacional per a l'Estudi de l'Edat del Ferro (Girona, 21-24 de maig de 1998), Girona,  91-105.

MOLIST, N. 2000, Olèrdola, Font Tallada 287,  Butlletí de Sant Pere Molanta i l'Arboçar.

MOLIST, N. 2001, Olèrdola en l'objectiu. Mirada fotogràfica d'un segle. Catàleg de l'exposició. Textos. Museu d'Arqueologia de Catalunya-Olèrdola. Maig de 2001.

MOLIST, N. 2002, El castell d'Olèrdola: un projecte engrescador, Font Tallada 309, Sant Pere Molanta, maig.

MOLIST, N. 2003, El castrum de Olèrdola, Castillos de España 130, Madrid, 3-9.

MOLIST, N. 2003, El mancús d'Olèrdola. Una joia del museu, Font Tallada, Sant Pere Molanta.

MOLIST, N. 2004, Un capitell romà a Olèrdola. La joia del dia dels museus 2004, Font Tallada 303, Sant Pere Molanta

MOLIST, N. 2005, La funcionalitat dels espais amb inhumacions perinatals múltiples en época ibèrica. Les inhumacions a l'adoberia i/o tintoreria d'Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès), XIII Col.loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà (Puigcerdà, 14, 15 i 16 de novembre de 2003)  vol. II, Puigcerdà, 1015-1026.

MOLIST, N. 2008, Denes d'enfilall, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 399.

MOLIST, N. 2008, Els objectes de metall, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 425-436.

MOLIST, N. 2008, Espais i estructures arqueològiques. Etapa ibèrica (Segles II/I aC), in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 191-226.

MOLIST, N. 2008, Espais i estructures arqueològiques. Etapa ibèrica (Segles IV/III aC), in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 109-190.

MOLIST, N. 2008, Espais i estructures arqueològiques. La fortificació romanorepublicana, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 227-281.

MOLIST, N. 2008, Fusaioles, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 392-396.

MOLIST, N. 2008, La ceràmica ibèrica, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 335-377.

MOLIST, N. 2008, La indústria òssia, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 437-440.

MOLIST, N. 2008, La investigació històrica i arqueològica a Olèrdola, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 19-26.

MOLIST, N. 2008, Les llànties, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 405.

MOLIST, N. 2008, Materials de construcció, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 403-405.

MOLIST, N. 2008, Motlle de barnilles, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 424.

MOLIST, N. 2008, Peces discoïdals, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 401-403.

MOLIST, N. 2008, Plantejament i metodologia de la recerca arqueológica. Problemàticai desenvolupament dels treballs, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 27-47.

MOLIST, N. 2008, Pondera, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 396-399.

MOLIST, N. 2008, Testimonis de l'ocupació durant l'alt i baix imperi (segles I-V dC), in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 283.

MOLIST, N. 2008, Testimonis de l'ocupació durant l'ibèric antic, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 107-108.

MOLIST, N. 2009-2011, El capitell i columna preromànic de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola, Empúries 56, Barcelona, 277-292.

MOLIST, N. 2010, Civitas Olerdula. Un castell a la frontera sud del comtat de Barcelona, Revista Món Medieval (Arqueologia, Història i Viatges sobre el món medieval) 12, mes de novembre, 60-75.

MOLIST, N. 2010, El Príncep d'Olèrdola. Mir Geribert, in DD.AA, Personatges Il·lustres de l'alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, Abertis Autopistes. 55.

MOLIST, N. 2012, El cementiri parroquial de Sant Miquel d'Olèrdola (segle IX-1914), in N. Molist (coord.), De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajun tament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya, 43-50.

MOLIST, N. 2012, Les restauracions del segle XX, in N. Molist (coord.), De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajuntament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya, 57-62

MOLIST, N. 2012, L'església de Sant Miquel d'Olèrdola. De l'edifici del comte Sunyer a la destrucció almoràvit (segles X-XII), in N. Molist (coord.), De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajuntament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya, 23-27

MOLIST, N. 2012, L'església de Sant Miquel i l'arqueologia, in N. Molist (coord.), De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajuntament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya, 71-75.

MOLIST, N. 2012, Sant Miquel d'Olèrdola. Història i paisatge al Penedès, in N. Molist (coord.), De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajuntament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya, 15-16.

MOLIST, N. 2014, La fortificación de Olèrdola y el control del acceso norte a Tarraco, in SALA SELLÉS, F.; MORTALLAVA JÁVEGA, J. (eds.), Las guerras civiles romanas en Hispania. Una revisión histórica desde la Contestania, Universitat d'Alacant, MARQ, Diputación de Alicante, Alacant, 229-248.

MOLIST, N. 2016, Les medalles montserratines del cementiri de Sant Miquel d'Olèrdola. Devoció i identificació religiosa, in R. Arnabat (coord.), La cultura al Penedès: passat, present i futur, actes XXIII Jornades d'Estudis Penedesencs (Vilafranca del Penedès 26 i 27 d'octubre de 2013), Institut d’Estudis Penedesencs, Vilafranca, 133-156.

MOLIST, N. 2017, El conjunt històric d'Olèrdola. Història, Arquitectura, Arqueologia, in Segura, J.; Corbella, N.;  Esteve, J.; Renalias, L.; Soriano, L. (ed.), Ibèria, Roma, al Àndalus. Jornades internacionals sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic, AADIPA, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 88.

MOLIST, N., 2000, Olèrdola. 4000 años de historia, Revista de Arqueologia 226, Madrid, 18-29.

MOLIST, N., 2007, Trobada dels pobles d'Olèrdola. 25è aniversari, homenatge a Pere Clavé Bruna, in Ullate, I. Olèrdola, el llegat de Pere Clavé Bruna, Ajuntament d'Olèrdola, 135-138.

MOLIST, N., BATISTA, R. 1990, Conjunt Monumental d'Olèrdola: estat actual i la seva musealització, 3eres Jornades d'Estudis Penedessencs, El Vendrell.

MOLIST, N., BOSCH, J.M., GAMARRA, A., MESTRES, J., ROS, A. 2008, El procés de posar en valor les restes arqueològiques. L'exemple del sector 01 del conjunt històric d'Olèrdola, V Trobada d'Estudiosos del Garraf  (Castelldefels, 16 novembre 2006), Barcelona, 117-123.

MOLIST, N., BOSCH, J.M., MESTRES, J., SENABRE, M.R. 2004, Estat de la recerca i problemes d'interpretació del conjunt històric d'Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès), Actes de les Jornades d'Arqueologia i Paleontologia de les comarques de Barcelona 2001 (La Garriga, 29-30 novembre-1 desembre 2001), Barcelona, 231-245.

MOLIST, N.; BOSCH, J.M. 2012, El cementiri altmedieval de Sant Miquel d'Olèrdola, in MOLIST, N.; RIPOLL, G. (eds.), Arqueologia Funerària del nord-est peninsular (segles VI-XII), Monografies d'Olèrdola 3.2, Barcelona, 469-494.

MOLIST, N.; BOSCH, J.M.; 2015, Olèrdola. Un nucli urbà dels segles X i XI al Penedès, in VILA, J.M. (coord.), V Congrés d’arqueologia medieval i moderna a Catalunya. La ciutat. Actes, volum I (Barcelona, 22 a 25 de maig de 2014), ACRAM – Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, 373-384.

MOLIST, N.; BOSCH, J.M.; FARRÉ, J.; MESTRES, J. 2011, L'església i la necròpolis de Sant Miquel d'Olèrdola. Primers resultats de la intervenció arqueològica (2005-2007), in I. Fernández del Moral, J. Menchon i J.M. Vila (coord.), IV Congrés d'arqueologia medieval i moderna de Catalunya (Tarragona, 10 i 12 de juny de 2010), Ajuntament de Tarragona i ACRAM, Tarragona, 147-159.

MOLIST, N.; BOSCH, J.M.; FARRÉ, J.; MESTRES, J.; ROS, A. 2013, A la vora del foc. La quotidianitat a través dels elements arqueològics relacionats amb el foc a Sant Miquel d'Olèrdola, in D. SANCHO PARÍS (ed.), La vida quotidiana al Penedès Històric, Actes del IV seminari d'història del Penedès (Vilafranca del Penedès, 17 Octubre 2009), Vilafranca, 249-268.

MOLIST, N.; BOSCH, J.M.; MESTRES, J.; ROS, A. 2008, Testimoni de treballs metal·lúrgics en les diferents etapes, in Molist, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 573-579.

MOLIST, N.; BOSCH, J.M.; MESTRES, J.; ROS, A.; SENABRE, M.R. 2008, La dinàmica ocupacional. De la prehistòria a l'etapa romana, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 599-607.

MOLIST, N.; BOSCH, J.M.; ROS, A. 2008, material ceràmic no vascular, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 389-405.

MOLIST, N.; ENRICH, J. BOSCH, J.M.; GARCÍA, M.; GÓMEZ, M.; MESTRES, J.; SALES, J.; SENABRE, M.R. 2005, L'adob de pells i/o el tenyit de teixits al poblat ibèric d'Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès). Resultats de les primeres analítiques, XIII Col.loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà (Puigcerdà-Bellver, 14-16 de novembre de 2003), vol. II, Puigcerdà, 821-838.

MOLIST, N.; ENRICH, J.; BOSCH, J.M.; BUTÍ, S.; GARCÍA, M.; GÓMEZ, M.; MESTRES, J.; SALES, J.;  SALVADÓ, N.; SENABRE, M.R. 2006, Un taller artesanal ibèric a Olèrdola, L'alum com a indicador químic per a localització de llocs de tenyits o d'adobatge de pell, Tribuna d'Arqueologia 2003-2004, Barcelona, 129-170.

MOLIST, N.; ENRICH, J.; BOSCH, J.M.; BUTÍ, S.; GARCÍA, M.; GÓMEZ, M.; MESTRES, J.; ROS, A.; SALES, J.; SALVADÓ, N.; SENABRE, M.R. 2008, la tintoerria-adoberia ibèrica, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 557-571.

MOLIST, N.; ENRICH, J.; BUTÍ, S., SALVADÓ, N.; BOSCH, J.M.;  GARCÍA, M.; GÓMEZ, M.; MESTRES, J.; SALES, J.;  SENABRE, M.R. 2004b, Tintura y curtición en época ibérica. Procedimientos analíticos para la identificación de espacios artesanos, Datatèxtil 7, CDMY, Terrassa.

MOLIST, N.; ESTEVE, X.; RIPOLL, G. 2018 (ep), Olèrdola (Alt Penedès). Urbanisme de la ciutat alt medieval, Tribuna d'Arqueologia 2016-2017, Generaltiat de Catalunya.

MOLIST, N.; GARRIDO, A. 2004, Olèrdola. Guia Didàctica, Museu d'Arqueologia de Catalunya.

MOLIST, N.; OTIÑA, P. 2012, The republican roman and medieval Quarry of Sant Miquel d'Olèrdola (Olèrdola, Barcelona), in A. Gutiérrez Garcia-M.; P. Lapuente Mercadal; I. Rodà de Llanza (ed.), Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. Proceedings of the IX Association for the Study of Marbles and Other Stones in Antiquity (ASMOSIA) Conference (Tarragona 2009), Documenta 25, ICAC, Tarragona, 688-695.

MOLIST, N.; PÉREZ, J.A. 2008, La muntanya de Sant Miquel d'Olèrdola i el seu territori, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 11-18.

MOLIST, N.; PORTILLO, M. 2008, Altres objectes lítics, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 421-424.

MOLIST, N.; PUJOL, M. 2013, Olèrdola. Guia Didàctica, Museu d'Arqueologia de Catalunya. Edició en pdf.

MOLIST, N.; RIPOLL, G. (eds.) 2012, Arqueologia funerària al nord-est peninsular (segles VI-XII), Monografies d'Olèrdola 3, vol. 1 i 2, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona.

MOLIST, N.; RIPOLL, G; .ESTEVE, X.; 2015, Civitas Olerdola. Un nou projecte de recerca vol donar a conèixer el creixement urbà medieval, Revista Auriga 79, desembre), Barcelona, 38-42.

MOLIST, N.; ROS, A. 2008, Ceràmica campaniana del tipus A, in MOLIST, N. (ed,), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 304-305.

MOLIST, N.; ROS, A. 2008, Ceràmica campaniana del tipus C, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 315.

MOLIST, N.; ROS, A. 2008, Ceràmica de vernís negre del segle III aC, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 297-304.

MOLIST, N.; ROS, A. 2008, La Terra sigil·lada, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona,  315-318.

MOLIST, N.; ROS, A. 2008, Terracotes amb cap femení, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 389-392.

MOLIST, N.; ROS, A.; BOSCH, J.M.; MESTRES, J.; SENABRE, Mª R. 2005, Piezas de insuflación de aire del proceso metalúrgico en el noeste peninsular durante el período ibérico, in Puche, O; Ayarzagüena, M. (eds), actas II simposio sobre minería y metalúrgia históricas en el sudoeste europeo (Madrid, 24-26 de junio de 2004), Madrid, 179-188.

MOLIST, N.; ROS, A.; BOSCH, J.M.; MESTRES, J.; SENABRE, Mª R. 2007, El treball metal·lúrgic al conjunt històric d'Olèrdola des de l'edat del ferro fins a època moderna, in ARNABAT, R. (ed), III seminari d'Història del Penedès. Els treballs i el món del Treball al Penedès Històric (Vilanova i la Geltrú, octubre de 2004), 49-64.

MOLIST, N.; VARAS, O.; 2015, La torre medieval de la muralla romana i una casa de dues plantes amb celler a Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès). Resultats preliminars de la intervenció de 2013, in VILA, J.M. (coord.), V Congrés d’arqueologia medieval i moderna a Catalunya. La ciutat. Actes, volum I (Barcelona, 22 a 25 de maig de 2014), ACRAM – Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, 745-758.

MORET, P. 1996, Les fortifications ibériques. De la fin de l'age du bronze à la conquète romaine, Col.lection de la Casa de Velazquez 56, Madrid. Olèrdola, pàgs. 292-293.

MORET, P. 2003,  Fortifications ibériques tardives et défense du territoire en Hispanie citérieure,  in A. Morillo, F. Cadiou, D. Hourcade, Defensa y territorio en Hispania de los Escipiones a Augusto (espacios urbanos, municIpales y provinciales), Actas del Coloquio, Casa de Velázquez, Madrid, 159-185. Olèrdola pag. 165-166.

MOYA, B. 2018, Olèrdulae, el contes del Penedès (de mar a terra endins), El Cep i la Nansa Edicions.

MUNTANER, I.Mª 1995, El terme d'Olèrdola en el segle X. Segons el document de dotació de l'església de Sant Miquel. Institut d'Estudis Penedesencs, vol. 91 -Estudis i Documents VIII-. Vilanova i la Geltrú.

NUIX, J.M. 1971-72, Inauguración del Museo de Olèrdola, Ampurias XXXIII-XXXIV, Barcelona, 413-416.

NUIX, J.M. 1973, Olèrdola, Els Instituto de Prehistoria y Arqueologia, Barcelona.

NUIX, J.M. 1973, Olérdola, Revista San Jorge 92, Barcelona, 56-62.

ORDEIG I MATA, R. 1980, Inventari de les actes de dotació i consagració de les esglésies catalanes anys 952-998, Revista Catalana de Teologia vol. 5, núm. 1, Barcelona, 153-180. Olèrdola.

OROVIO, I. 2017; Cessetans, Històries Ibèriques, Ruta dels Ibers, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona.

P.C.; M.B.; V.C. 1967, El castell d'Olèrdola, in Els Castells catalans. Ed. Rafael Dalmau, Barcelona, vol. III, 672-682.

PALLARES, M. 1921, La muralla i fonaments de cases d'Olèrdola, Penedès 5, Vilafranca del Penedès, 186-189.

PALLARES, M. 1921, L'excavació a Olèrdola, Anuari de L'Institut d'Estudis Catalans VI 1915-1920,  Barcelona, 598-599.

PALLARES, M. 1921, Olèrdola prehistòrica, Noticiari Mensual de la secció d'excursionions, Ateneu Enciclopèdic Popular 73, any VII, 2a. època,  316-317.

PALLARÉS, M. s/d (1921?), Olèrdula, Memòria de les excavacions, Institut d'Estudis Catalans. Manuscrit amb plantes i seccions. Dipositat al Museu d'Arqueologia de Catalunya. [Treball inèdit].

PALMADA, Gerau, 2000 inèdit, Els sistemes defensius romano-republicans de l'Hispània Citerior: els casos d'Olèrdola, Emporiae i Tàrraco i la seva confrontació amb les fortificacions de la península itàlica. Treball de recerca de tercer cicle de llicenciatura. Univ. Girona? Dir: X. Dupré i X. Aquilué. [Treball inèdit].

PALMADA, Guerau 2003, La fortificació republicana d'Olèrdola (Sant Miquel d'Olèrdola, Alt Penedès), Revista d'Arqueologia de Ponent 13, Lleida, 257-287.

PASQUAL, J. 1877, Carta del Dr. Jayme Pasqual, canónigo premostratense de Bellpuig de Les Avellanes, al Doctor D. Francisco Papiol de Padró sobre las Antigüedades de Villanueva y Geltrú 14 de Agosto de 1789, a Revista Històrica,  Barcelona. (Obra escrita el 1789).

PILLERI, G.; BIOSCA, J.; VIA, L.  1990, Els sirenis fòssils del Penedès, Olerdulae. òrgan del museu de Vilafranca. any XV, núms. 1, 2, 3, 4, 5-17.

PIQUÉ, R. 2008, La gestió dels recursos llenyosos i la transformació del paisatge durant el I mil·leni a Olèrdola, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 479-491

PIQUÉ, R.; MOLIST, N.; BUXÓ, R. 2005, L'explotació dels recursos forestals a Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès) en època ibèrica, XIII Col.loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà (Puigcerdà, 14, 15 i 16 de novembre de 2003),  vol. II, Puigcerdà, 879-888.

PLADEVALL FONT, Antoni 1992, Ara d'altar (Olèrdola), in A. Pladevall (dir.), Catalunya Romànica, vol. XIX: El Penedès, l'Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 145.

PLANAS, R. 1970, Mir Geribert, Príncep d'Olérdola, Col. Episodios de la Historia 140, Rafael Dalmau ed., Barcelona.

PLANES, R. 1970, Olèrdola, capital antiga del Penedès, Tele/estel V-187, 22 de maig.

PLANES, R. 1984, Un príncep per a Olèrdola. L'aventura de Mir Geribert, Vilafranca del Penedès: Institut d’Estudis Penedesencs.

PONS GURI, J. 1963-1964, Un fogatgament desconegut de l'any 1358, Boletín de la Real Acadamia de Buenas Letras de Barcelona XXX, Barcelona, 322-498.

PORTILLO, M. 2008, Molins, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 412-416.

PORTILLO, M.; MOLIST, N.; GIBAJA, J.F. 2008, Els objectes lítics, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 411-424.

PRINCIPAL, J.; TAMPA, R. 2016, Geophysical works in MAC Archaeological sites, in GARCÍA-GARCÍA, E.; DE PRADO, G.; PRINCIPAL, J. (eds.), Working with buried remains at Ullastret (Catalonia). Proceedings of the 1st MAC International Workshop of Archaeologial Geopysics, Monografies d'Ullastret 3, MAC-Ullasltret, 21-28. Olèrdola.

PUCCI, B.; MARAMBIO, A. 2009, Olerdola's cave, Catalonia, past and present: a virtual reality reconstruction from terrestrial laser scanner and GIS data, Proceedings of  the 3rd ISPRS International Workshop 3D]ARCH'2009. 3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures (Trento, Italy, 25-28 February 2009). Editat per Fabio Remonino, Sabry El-Hakim, Lorenzo Gonzo, International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XXXVIII 5/W1,

PUIG I CADAFALCH, J. 1921-1926, El capitell de Sant Miquel d'Olèrdola, Anuari Institut Estudis Catalans  vol. VII, Barcelona, 15-116.

PUIG I CADAFALCH, J.; FALGUERA, A. de; GODAY, J. 1909-1918, L'arquitectura romànica a Catalunya, Barcelona  (3 vols. en 4 toms, I.E.C. 1909-1918 (reprint. Barcelona, 1983). Olèrdola pàg. 17 a 20?, fig. 22 a 26; pàg. 382-383, 415.

PUIG I LUCÀ, A. 1830 Memòria sobre Olèrdula. Memòria escrita el 22 de juliol dirigida a Pròper de Bofarull.

PUIG, R. 1935, Un nou sepulcre a Olèrdola, Butlletí del Centre Excursionista Vilafranquí 43, Vilafranca del Penedès, 31.

R. 1926, La restauració de Sant Miquel d'Olèrdola, Quaderns Mensuals d'acció, VII (Vilafranca del Penedès, febrer).

R., B. 1889, Olérdula, Diario de Villanueva y Geltrú, año XL, miercoles 9 de enero.

RIPOLL, E. 1971: Olèrdola. Historia de la ciudad y guia del Conjunto Monumental y Museo Monográfico, Barcelona.

RIPOLL, E. 1977, Olèrdola. Historia de la ciutat i guia del Conjunt Monumental i Museu Monogràfic, Barcelona.

RIPOLL, E.; GIRO, P. 1960-61, Descubrimientos de pinturas rupestres en Segarrulls (Olèrdola, Barcelona), Ampurias XXII-XXIII,  251-256.

RIUS VILA, Juan, 1953, Hacia la reconstrucción de la Iglesia de San Miguel de Olérdola, Villanueva y Geltrú 9, Vilanova i la Geltrú.

RIUS, J.M. 1956, Sant Miquel d'Olèrdola, Col.lecció Goigs Santa Eulàlia, núm. 11.

RODRIGUEZ RAMOS, J. 2008, Comentaris epigràfics a les inscripcions d'Olèrdola, in MOLIST, N. (ed), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 581-588.

ROIG, J. 2004, Les primeres dades sobre la ceràmica medieval d'Olèrdola (Alt Penedès), Del Penedès 7, Miscel·lania Penedesenca - 11 Jornades d'Estudis Penedesencs (Vilafranca del Penedès 3-7 juny 1998), Vilafranca, 51-64.

ROS MATEOS, A. 2006, Los Helvii. Comerciantes en occidente y oriente durante época bajorepublicana, Acta del XII Congressus Epigraphiae Graecae et latinae (edició en pdf), 1247-1254. Olèrdola.

ROVIRA i PORT, J. 1983, Per una política de museus i monuments integrats: els casos d'Olèrdola i El Brull, Revista Museus 1, Barcelona, 75-80.

ROVIRA I VIRGILI, A. 1976, Història de Catalunya, La Gran Enciclopèdia Vasca, Vol. 4 (re. Olèrdola: pàg. 13, 273, 290, 443. 417-418).

RUBIO, A.; DEL CASTILLO, V. 1986-87, Nuevas pinturas rupestres en Olèrdola (Penedès, Barcelona), Bajo Aragón Prehistoria, II-VIII, I Congreso Internacional de arte rupestre (Caspe, novembre 1985), 373-376.

RUBIO, N.; MARTÍN, V. 2016, Creación de una aplicación SIG en el yacimiento arqueológico de Sant Miquel de Olèrdola, Treball final de grau, Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona - Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia [95]. Tutor / director / evaluador Núñez Andrés, María Amparo 2016-02-16.[Treball inèdit].

SANJOSÉ I LLONGUERAS, L. de, 2018, Al servei de l’altar. Tresors d’orfebreria de les esglésies catalanes. Segles IX-XIII, Arxiu biblioteca episcopal de Vic, Patronat d’Estudis Osonencs. Calze: làm. 1, CC1, pàg. 267, núm. catàleg CC1. Patena: pàg. 261-262, núm. catàleg PC 1. Peces calze Reg. 607 i patena Reg. 608. 

SUBIRÀ, E., MOLIST, N. 2008, Inhumacions perinatals múltiples i espais de treball en els assetaments ibers, in GUSI, F., MURIEL, S., OLÀRIA, C. (coord), Nasciturus, infans, puerulus vobis mater terra, Diputació de Castelló, Castelló de la Plana, 365-386.

SUBIRÀ, M.E. 2008, Les restes antropològiques pertanyents a l'edat del bronze, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 497-499.

SUBIRÀ, M.E. 2012, Els habitants d'Olèrdola. Aproximació i primeres dades dels estudis antropològics, in N. Molist (coord.), De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajuntament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya, 54-51.

SUBIRÀ, M.E.; RUIZ, J.; MOLIST, N.2016, Anàlisi diacrònica de la necròpolis de l’església de sant Miquel d’Olèrdola a partir de l’estudi antropològic, in ESTEVE, X.; MIRÓ, C.; MOLIST, N.; SABATÉ, G. (eds.), Jornades d'Arqueologia del Penedès 2011 (Vilafranca del Penedès, 21-22 octubre 2011), Institut d’Estudis Penedesencs, Vilafranca del Penedès, 35-360.

TORRAS, C. (1876-1877), Excursió á Vilafranca, Sant Martí Sarroca, Olèrdola y Moja. 8 y 9 desembre 1877, dins Memòria de l'Associació Catalanista d'Excursions Cièntificas, vol I, 212-219.

TORRAS, C.A. 1876, Excursió a Vilafranca, St. Mart Sarroca, Olérdula i Moja, a Memorias de l'Associació Catalana d'Excursions Científiques, vol. I, 196-219.

TORT MIRALLES, Josep 2012, Mir Geribert, el príncep rebel, Ed. Andana, Vilafranca del Penedès.

TRENS, M. (M.T.) 1928, Reformes a l'església de Sant Miquel d'Olèrdola, Quaderns Mensuals d'Acció XVI, Vilafranca del Penedès, febrer.

TRENS, M. 1921, Els monuments cristians de Sant Miquel d'Olèrdola, Noticiari Mensual de la secció d'excursions, Ateneu Enciclopèdic Popular 73, any VII, 2a època, 332-333.

TRENS, M. 1921, L'església de Sant Miquel d'Olèrdola. Penedès 5 , Vilafranca del Penedès.

TRESSERRAS, J. 2008, Anàlisis de residus microscòpics conservats en molis de tipus barquiforme i rotatiu, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 493-494.

V. 1947, Olèrdola y sus enigmas (I), Villanueva y Geltrú 67, II época, 8 marzo, Vilanova, 8.

V. 1947, Olèrdola y sus enigmas (II), Villanueva y Geltrú 68, II época, 15 marzo, Vilanova, 8.

VALENZUELA, S. 2008, Un dipòsit en fossa a l'àmbit 1, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 470.

VALENZUELA, S.; ESTRADA, A.; NADAL, J.; CASELLAS, S. 2008, Les restes faunístiques, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 447-475.

VALENZUELA, S.; NADAL, J. 2008, Els macromamífers, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 447-466.

VIÑAS, R.; PALLARES, R. 1990, Un posible santuario preromano en el abrico de Can Castellví, Olèrdola (Barcelona), Zephyrus XLIII, Salamanca-Cáceres (I Congreso de Religiones prehistóricas y protohistóricas).

VIRELLA i BLODA, A.1946, El puerto natural de Olérdola (I), Villanueva y Geltrú 19, II época, 6 abril, Vilanova, 8.

VIRELLA I BLODA, A. 1987, L'accés marítim d'Olèrdola en l'alta medievalitat, Miscel·lania penedesenca IX. I.E.P., Sant Sadurní d'Anoia, 20-45.

VIRELLA i BLODA, J. 1980, Habitacles troglodtics, Miscel·lania Penedesenca 3,  259-279.


Twitter
Facebook