Moneda gal·la del poble dels Volcae Arecomici
Moneda del sud de la Gàl.lia, encunyada pel poble dels VOLCAE ARECOMICI, que ocupaven el territori entorn la desembocadura del riu Roina, sent la capital l’actual Narbona. Es tracta d’una moneda força rara, molt poc habitual. Anvers: bust de deessa  femenina o nimfa, de perfil mirant cap a la dreta i amb una arracada a l'orella en forma de trident, amb llegenda AR. Revers: Ocell amb les ales desplegades (?) i la llegenda parcialment llegible .VOLC. Les lletres són en caràcters llatins.

Localitzada de forma casual pel Sr. Isidro Villanueva –vigilant del conjunt d’Olèrdola jubilat l’any 2007– al camí que va des de la cisterna fins a l'església.

 

Bibliografia complementària:

HENRI DE LA TOUR 1982, Atlas de monnaies gauloises, Paris (núm. 2657, sense cronologia).

Núm. de registre: MAC OLE-506

Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)

Matèria: Bronze

Tècnica: Encuny

Dimensions: 14 Ø, 1,68 g

Període històric: ibèrica

Cronologia: 200-150 aC ?

Ubicació: MAC BCN-CF3