Pinces de depilar romanes
L’objecte està elaborat sobre una fulla de bronze doblada per la meitat, de secció rectangular. L’amplada decreix fins la zona proximal, on novament s’eixampla i acaba amb en un cercle quasi tancat. Les dues puntes de l’extrem distal estan corbades vers l’interior. Va ser localitzat durant la campanya de l’any 2005 al sector 01 (entrada al recinte), en el carrer principal ibèric que partida de la porta d’entrada al recinte, en un nivell anterior a la reforma d’aquest duta a terme pels romans. Es data en el darrer quart del segle II aC.

Les pinces de depilar (volsella) apareixen al tercer mil·lenni aC i pràcticament continuen amb un disseny inalterable fins els nostres dies. És un tipus de peça present en molts jaciments, especialment d’època ibèrica i romana. A banda de ser un objecte de cura personal del cos s’incloïa també dins de l’instrumental mèdic, encara que sovint les pinces romanes quirúrgiques tenien un disseny més elaborat.

Bibliografia específica:

MOLIST, N.  2008, Els objectes de metall, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 425-436. Pàg. 428-429; fig. 15.1.1898, fig. 15.7.

Bibliografia complementària:

ALMAGRO BASCH, M. 1953, Las necrópolis de Ampurias. Necrópolis romana y necrópolis indígena, Monografias Ampuritanas III, Museo Arqueològico de Barcelona.

AVILA FRANÇA, E. 1971, Objectos de toilette de Conimbriga, Conimbriga X, 16-17.

BOUCHER, S., PERDU, G., FEUGERE, M.1980, Bronzes antiques du Musée de la Civilisation Gallo-Romaine à Lyon, Instrumentum, Aegiptiaca vol. II. Museée de la Civilisation Gallo-Romaine à Lyon.

DAVIES, R. W.1970. The Roman Military Medical Service, Saalburg Jahrbuch Vol. XXVIII, 84-93.

MOLINA, M. 1981. Instrumental médico de época romana en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, Archivo Español de Arqueológica Vol. 54.

  • Núm. de registre: MAC OLE-0591
  • Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)
  • Matèria: Bronze
  • Tècnica: Forja
  • Dimensions: 52 x 40 x 6 mm
  • Període històric: romà (republicana)
  • Cronologia: 150 - 100 aC
  • Ubicació: MAC BCN 3-204M, caixa 011