Anell romà de plata amb inscripció
Peça circular amb la part proximal aplanada i engruixida lateralment. En el moment de la troballa de la peça es va poder identificar una inscripció en llatí At(t)ivs / Fel(ix) (perduda durant la restauració, quan es pa partir per la meitat. Actualment és il·legible). La traducció que es proposa és (Propietat de) Àtius Fèlix.

Va ser localitzat al sector 01 durant la campanya de l’any 1996, en un nivell d’època medieval, dins l’àmbit 102.

El nom de l’anell incís en nominatiu probablement servia per marcar la propietat segellant sobre cera. Malgrat que el nom Atius o Attius sigui molt documentat a Hispània, només apareix un cop a Tarraco, La presència a Olèrdola d’un anell amb aquest nom podria indicar una propietat en la zona del Attii (Gorosotidi 2010, 72-73). No es pot precisar la cronologia. Tant podria correspondre a una cronologia republicana, associada a la fortificació romana, com haver estat transportat més tard, potser en època medieval, al jaciment, recollit en alguna de les vil·les romanes penedesenques.

 

Bibliografia específica:

FABRE, G; MAYER, M; RODÀ, I. 1984. Inscriptions romaines de Catalogne (Sauf Barcino) V, Diffusion de Boccard. Paris. CIL II, 14, 2352.

GOROSTIDI PI, D. 2010, Ager Tarraconensis 3, Les inscripcions romanes, Documenta 16, Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Pàg. 72-73, fig. 16.

 

Bibliografia complementària:

GIMENO PASCUAL, H. 2012, "Ad hominum luxuriem facta: Inscripciones de Hispania en objetos de lujo. I. Anillos de oro y plata". Sylloge Epigraphica Barcinonensis. Núm. X, 207-227.

IOZZO, M., PAGANO, M. (1995) "Catalogo degli oggetti", a VVAA "Scavi di Pallation". Annuario della scuola Archeologica di Atene e della misione italiana in Oriente", vol. LXVIII-LXIX, Padova, 249.

Núm. de registre: MAC OLE-0281

Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)

Matèria: Plata

Tècnica: Motlle

Dimensions: 15 x 14 x 6 mm

Període històric: Romà

Cronologia: 100 aC – 100 dC

Ubicació: M OLE-Centre Interpretació, núm. 18