Conjunt arqueològic


Itinerari pel jaciment

Entra

Ocupacions prehistòriques

L’ocupació del cim de la muntanya de Sant Miquel d’Olèrdola es remunta, com a mínim al calcolític.

Entra

El poblat fortificat iber

En època ibèrica, a la part baixa del cim de la muntanya, aprofitant el mur protohistòric existent, hi cresqué un poblat fortificat. En la part excavada d'aquest assentament s'hi ha localitzat una tintoreria i/o adoberia única en el món iber.

Entra

La fortificació romana

A inicis del segle I aC els romans hi establiren una fortificació a fi de controlar el territori i en especial la via d’accés cap a Tàrraco, capital de la Provincia Hispania Citerior.

Entra

La ciutat altmedieval

Sunyer, comte de Barcelona, a inicis del segle X promogué la repoblació d'Olèrdola, recuperant la fortificació romana. Entre aquest moment i inicis del segle XII entorn del castell d'Olèrdola i les esglésies de Sant Miquel (dins muralles) i de Santa Maria (fora muralles) hi cresqué una de les poblacions més importants del sud del Llobregat.

Entra

Olèrdola a la baixa edat mitjana i època moderna

A partir del segle XII la muntanya de Sant Miquel continua en ús. D'una banda l'església de Sant Miquel continua en ús com església parroquial. El seu cementiri es mantingué fins època contemporània. Escadussers habitants mantindran en ús alguns edificis amb funcions agropecuàries.

Entra