La fortificació romana

A inicis del segle I aC els romans hi establiren una fortificació. Des d'aquest punt es controlava el territori, les vies de comunicació i, en especial, l'accés cap a Tarraco, capital de la Provincia Hispania Citerior. De l'empremta romana en resten a Olèrdola tres grans obres: la muralla, la cisterna  i la torre-talaia situada al cim, a més de dues pedreres. Fou abandonada quan el territori es romanitzà (entorn el 25 aC).


Twitter
Facebook