Itinerari pel jaciment


Muralla romana

Entra

Cisterna romana (segles II-I aC)

Entra

Àrea de premsat i celler medieval (segles XI-XII)

Entra

Casa ibèrica (segles III-II aC)

Entra

Cases i sitges medievals (segles X-XIII)

Entra

Pedrera romana i medieval (segles II-I aC / segles X-XI)

Entra

Església de Sant Miquel

Entra

Necròpolis de Sant Miquel (segles IX/X - XX)

Entra

Castell altmedieval

Entra

Talaia Romana (segle I aC)

Entra

Muralla medieval (segle X)

Entra

Carrer medieval (segles X-XII)

Entra

Muralla preibera i ibera (segles VIII-I aC)

Entra

Tintoreria/adoberia ibèrica (segle III aC)

Entra

Ferreria medieval (segle XII)

Entra

Estable medieval (segles XI-XII)

Entra

El Pla dels Albats (segles X-XII)

Entra

Capella de Santa Maria (segles X - XII)

Entra

Necròpolis del Pla dels Albats

Entra