Centre d'Interpretació

L’arquitecte encarregat fou Camil Pallars, de l'aleshores Servicio de Conservación y Restauración de Monumentos, de la Diputació de Barcelona. El 7 de novembre de 1971, s’obria al públic el recinte arqueològic i s’inaugurava el Museu Monogràfic.

L’any 1998 es reformà l’espai arquitectònic i el discurs museogràfic per adaptar-ho a les noves necessitats. El Centre d’Interpretació s’estructura en diversos àmbits que permeten entendre quan i com l’home ha ocupat Olèrdola i ha transformat el seu entorn.


Permanent

Olèrdola i el seu entorn

Entra

Permanent

Ús i transformació d'un territori

Entra

Permanent

4.000 anys d’història. De la primera cabana a l’actualitat

Entra