Restauració de Sant Miquel | Museu d'Arqueologia de Catalunya

ADREÇA

Conjunt monumental d'Olèrdola
08734 Olèrdola 
(Alt Penedès) 

HORARIS

16 de desembre a 28 de febrer:

dt. - dg.: de 10.00 a 16 h

1 de març a 31 de maig:

dt. - dg.: de 10.00 a 17.30 h

CONTACTA AMB EL MUSEU

Telèfons 93 890 14 20 / 675 78 29 36
e-mail mac.olerdola@gencat.cat
Twitter
Facebook

Restauració de Sant Miquel

La intervenció arquitectònica s’ha fonamentat en el respecte als sistemes constructius tradicionals. S'han recuperat les parts de l’església que es consideren imprescindibles per a la seva comprensió i per garantir que sigui tramesa a les generacions futures en les millors condicions possibles.

Amb aquest plantejament, s’ha reconstruït el campanar d’espadanya i les cobertes exteriors. També s’ha restaurat les façanes i l’interior de l’església de manera que pugui ser visitable i escenari per acollir activitats diverses. Els criteris que han regit la intervenció són l’austeritat i la cerca de l’essència del monument, és a dir, del respecte pel contrast i documentació de les fases constructives. La il·luminació es presenta com l’única aportació exterior de l’edifici. En darrer lloc, s’ha adequat l’entorn posant de manifest els enterraments i les estructures històriques que s’hi ha localitzat.

Arquitectes: Mercè Costa i Iñaki Oscáriz amb la col·laboració de Kathleen A. Lindstrom
Excavacions arqueològiques: Àlex Vidal, Pedro Otiña i Núria Molist (MAC)

Restauració finançada per la Direcció General del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.