Equip humà del MAC Olèrdola | Museu d'Arqueologia de Catalunya

Veure en el mapa

ADREÇA

Castell d’Olèrdola s/n,

08734 Sant Miquel d'Olèrdola

Olèrdola, Alt Penedès, Barcelona

Coordenades (GPS)

 

 

Geogràfiques

41.304034

1.709792

UTM

391990

4573311

HORARIS

16 de desembre a 28 de febrer:

dt. - dg.: de 10.00 a 16 h

1 de març a 31 de maig:

dt. - dg.: de 10.00 a 17.30 h

CONTACTA AMB EL MUSEU

Telèfons 93 890 14 20 / 675 78 29 36
e-mail mac.olerdola@gencat.cat
Twitter
Facebook

Equip humà del MAC Olèrdola

Responsable

Núria Molist Capella nmolist@gencat.cat

Administració

Conrad Mateo Parra cmateo@gencat.cat

Roser Muntalà Roca rmuntala@gencat.cat 

Atenció al públic

Xavier Fernàndez Nieto xfernandez@gencat.cat

Jesús Sanagustín Abadías jsanagustin@gencat.cat

Jordi Figueres Fernández jfigueresf@gencat.cat