Creus gravades a la roca
Conjunt de cinc creus gravades a la roca al costat nord-oest de l'església de Santa Maria Fora Muralles.

Fitxa tècnica de la peça