Calze i patena
El calze i patena procedents de la sepultura núm. 30 de la necròpolis situada al voltant de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola.

Es tracta d’unes peçes de caire litúrgic. La troballa és excepcional atesa la seva cronologia i el seu valor simbòlic. A Catalunya hi ha molts pocs exemplars localitzats en sepultures. En general estan associats a personatges eclesiàstics com bisbes i abats. La majoria es daten a partir del segle XII.

Mentre els objectes litúrgics emprats durant la celebració de l'eucaristia havien de ser elaborats amb materials nobles, algunes de les peces associades a enterraments eren en peltre, una aliatge de cinc, coure i estany, com les d’Olèrdola, i tenien exclusivament caràcter funerari.

 

Bibliografia:

GISBERT, M.; MOLIST, N. 2012, Catàleg, in N. Molist (coord.), De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajuntament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya. Pàg. 85-98.

MOLIST, N. (coord.) 2012, De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajuntament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya, 85, fig. 2.

MOLIST, N.; BOSCH, J.M. 2012, El cementiri altmedieval de Sant Miquel d'Olèrdola, in N. Molist i G. Ripoll (eds.), Arqueologia Funerària del nord-est peninsular (segles VI-XII), Monografies d'Olèrdola 3.2, Barcelona, 469-494. Fig. 9; Fig. 14.

MOLIST, N.; PUJOL, M. 2013, Olèrdola. Guia Didàctica, Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona. PDF. Fig.75.

RIPOLL, G.; MOLIST, N. 2014, Cura Mortorum en el Nordeste de la Península Ibérica, siglos IV al XII d.C., Territorio, Sociedad y Poder 9, 5-66. Pàg. 75; Fig. 3.

SALRACH I MARÈS, J.M. (dir) 2017, El naixement de la nació catalana. Orígens i expansió, Enciclopèdia Catalana, Barcelona. Pàg. 83.

Descarrèga't el pdf amb més informació:

calze i patena.pdf 1.007,57 kB

Fitxa tècnica de la peça

Núm. de registre: MAC OLE-0607 i MAC OLE-0608

Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)

Matèria: Peltre

Tècnica: Motlle

Dimensions: 63 x 55 x 55 mm / 13 x 88 x 88 mm

Període històric: Alt medieval

Cronologia: 975 - 1025

Ubicació: M OLE-Centre Interpretació