Troballa excepcional d'un crani ritual ibèric a Olèrdola

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES A OLÈRDOLA

Novembre i desembre de 2021

El crani

Les intervencions arqueològiques efectuades a Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès) entre els mesos de novembre i desembre de 2021 han proporcionat interessants dades que reforcen la importància d’aquest conjunt històric amb múltiples fases d’ocupació i obert al públic des de fa 50 anys.

La troballa d’un crani humà d’època ibèrica que se suma als coneguts cranis enclavats d’Ullastret i de Santa Coloma de Gramenet, presents a l’exposició del MAC “l’Enigma Iber”. La localització de cranis humans en espais defensius com les muralles o a l’exterior d’edificis de ciutats i poblats són una excepcionalitat i responen a l’exhibició com a trofeus, una tradició procedent del món celta. El crani d’Olèrdola és el més meridional identificat fins ara, ampliant així al poble iber dels Cessetans un ritual fins ara només documentat entre els Indigets i Laietans.

En els treballs arqueològics realitzats a la torre 2 de la muralla romana s'han localitzat les restes d’un crani humà seccionat. Ha aparegut en els nivells d’època ibèrica, datats del final del s. III a. de la n.e.  Aquest cap tallat, corresponent a un individu masculí d’entre 18-25 anys, es trobava exposat segurament en la part superior de la torre, a la vista dels qui entraven al poblat ibèric. 

Així mateix, volem ressaltar la descoberta d’una nova torre, la cinquena, de la magníficament ben conservada muralla romana d’època republicana d’Olèrdola. La intervenció ha permès recuperar 35 metres de muralla fins ara poc visibles i la pedrera que s’obrí als seus peus per extreure els carreus, amb la inesperada localització d’una nova torre que s’afegeix a les quatre torres conegudes des del segle XVIII.

La torre 2 d’Olèrdola vindria a ser una autèntica Matrioixca: la torre medieval, la més moderna, conserva i tanca en el seu interior les torres romana i ibèrica.

On es podrà veure la peça

El crani d’Olèrdola restarà exposat mentre duri l’exposició L’ENIGMA IBER, integrat en el discurs de la mateixa, fins al 16 de gener del 2022.

Posteriorment, es continuarà amb la seva neteja, restauració i estudi per tal de poder-lo exposar definitivament en la nova presentació de la sala IBERS del MAC.

 Més informació: 

 

Vàries perspectives del muntatge del crani d'Olèrdola. Autoria:

Diverses perspectives del crani d'Olèrdola. Autor: Guillem FG


Twitter
Facebook