La fortificació

Projecte Quadriennal FROL. Excavació de la muralla d'Olèrdola

 

El projecte sobre la fortificació romanorepublicana d’Olèrdola emmarcat en els projectes quadriennals de recerca en arqueologia pels anys 2022-2025 i té com a objectiu abastar l’estudi científic de forma global d’aquest assentament militar.

La muralla romana d’Olèrdola és una de les més ben conservades i espectaculars de les construïdes en època tardorepublicana de Catalunya i de la Península Ibèrica, probablement aixecada a inicis del segle I a.n.e. Junt amb la torre exempta situada a la part superior de la muntanya de Sant Miquel d’Olèrdola, la muralla és un dels elements fonamentals de la fortificació destinada al control visual de la via Heraclea (posterior via Augusta durant l’imperi romà, denominada Francisca o Morisca en edat mitjana i per on avui transcorre l’AP7 i el tren d’alta velocitat) i per la defensa de Tàrraco.

En aquest projecte s’incorpora la metodologia i els coneixements de l’arqueologia militar que suposaran una eina definitiva per la caracterització i contextualització de la fortificació. Així, les intervencions arqueològiques en la muralla i torres proporcionarà informació sobre la seva concepció arquitectònica i poliorcètica, a més de la concreció cronològica.

 

Font: MAC

Les excavacions arqueològiques

L’any 2021, amb motiu de la Commemoració dels cent anys de les primeres excavacions arqueològiques de l’IEC a Olèrdola, des del Museu d’Arqueologia de Catalunya a Olèrdola es va dur a terme la intervenció a l’extrem est de la muralla romana tardorepublicana. Sens dubte, la localització d’una nova torre de la muralla (la cinquena) va ser la dada més rellevant de la intervenció, ja que es desconeixia totalment la seva existència.

Durant el mes de setembre de 2022 les tasques arqueològiques han anat encaminades a definir perimetralment la torre trobada el 2021. Els treballs s’han basat en la desbrossada i neteja de la zona amb l’ajuda de jardiners i maquinària, per seguidament, donar pas als treballs de delimitació i excavació de l’estructura per part d’arqueòlegs professionals.

Els resultats

Els resultats han estat altament interessants, tant pel que fa a la mateixa estructura com la importància estratègica de la torre, ben notòria un cop eliminada la massa forestal:

  • La torre – bastió té 15 metres d’amplada i és en bona part massissa. De fet, hauríem de parlar de dues torres, l’original d’època romana i una segona, reestructurada probablement en època medieval. En pitjors condicions de conservació respecte a les altres 4 torres de la muralla, la configuració i la posició són claus per interpretar la totalitat de la construcció i la funcionalitat de cada un dels trams i de les torres en funció de la visibilitat i l’armament atacant i defensiu del moment.
  • El component estratègic de la torre està determinat pel domini visual sobre la via Heràclea i el pas cap a la costa des de l’interior seguint la riera de Vilafranca, del camí antic d’accés a la fortificació –és la primera torre–, la connexió visual amb la torre del cim de la muntanya i amb les altres torres i l’entrada.

 

Equip d'arqueologia

  • Direcció: Núria Molist (responsable de la seu del MAC a Olèrdola) i Pablo Martínez (membre del col·lectiu CIPAG - Tríade Serveis Culturals)
  • Arqueòlegs/ogues de l'empresa Tríade Serveis Culturals: Jordi Amorós - Andrew Kelly - Marta Maragall 

Afegint valor patrimonial

Altrament, els treballs en l’extrem est de la muralla de 2021 i 2022 han permès visualitzar la totalitat d’aquesta amb la incorporació d’un nou tram i una nova torre. Olèrdola és un equipament patrimonial, obert al públic, i per tant, acabada la intervenció arqueològica, treballem ja en la futura consolidació i restauració dels nous elements patrimonials.


Twitter
Facebook