Unitat de Kese
Moneda ibèrica de valor unitat, de la seca de Kese, amb desgast mitjà. Anvers: cap masculí amb rinxols mirant a la dreta. A la nuca, signe ibèric L. Revers: genet amb casc i palma, cavalcant a la dreta. Sota els peu del cavall, llegenda KeSE. Va ser localitzada en la campanya de l’any 1986 al sector 01 (entrada al recinte), en el desmuntatge d’un marge de conreu modern entre els testimonis 5 i 6.

Les monedes encunyades a Kese, capital dels cessetans i probablement ubicada a Tarragona, són les més habituals entre el numerari ibèric localitzat a Olèrdola (30 exemplars). Descartant les marques de la seca no és identificable, només s’han documentat una moneda de Baitolo (actual Badalona) i una d’Ilturo (actual Mataró). Aquesta situació té sentit per la pertinença de l’oppidum d’Olèrdola al poble dels cessetans.

 

Bibliografia complementària:

VILLARONGA, L. 1979, Numismática antigua de Hispania. Iniciación a su estudio, editorial Cymys, Barcelona.

VILLARONGA, L. 1983, Les monedes ibèriques de Tarraco, Tarragona.

VIVES ESCUDERO, A. 1924-1926, La moneda Hispànica, Real Academia de la Historia, Madrid. Pàg. 77, núm. 9.

  • Núm. de registre: MAC OLE-0358
  • Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)
  • Matèria: Bronze
  • Tècnica: Encuny (fossa i motlle)
  • Dimensions: 25 mm Ø; 9,7 g
  • Període històric: Ibers
  • Cronologia: 100 – 50 aC
  • Ubicació: MAC BCN-CF3-Monetari 004