Tovera o peça d’insuflació d’aire
Peça pràcticament sencera. Presenta dos tubs cilíndrics, buits, units en forma de "V" per la base, amb la part superior de la boca lleugerament oberta vers enfora. La peça és d’argila i està elaborada a mà, amb un color vermellós, lleugerament ennegrida en un dels costat i abundant desengreixant. Un dels costats està més aplanat respecte de l’altre, efecte segurament ocasionat per la posició de la peça durant el procés d’assecatge de l’argila un cop realitzada la peça. Va ser localitzada al sector 01, en l’enderroc a l’àmbit 3, un taller metal·lúrgic just a l’entrada del recinte.

Les peces d’insuflació d’aire no són gaire freqüents en contextos arqueològics. A la protohistòria peninsular el primers exemples corresponen a factories fenícies (la Fonteta, segles VII-VI aC). Per a la l’etapa ibèrica es documenten diversos exemplars similars al localitzat a Olèrdola (al Castellet de Banyoles de Tivissa, a la Bastida de les Alcuses de Moixent, al Piuró del Barranc Fondo de Maçalió i a la Monravana de Llíria, tots ells es poden datar a l’ibèric ple.

Aquestes peces formen part del forn metal·lúrgic, complint la funció d’aportar aire per a combustió ràpida i permanent. La peça d’insuflació s’acoblaria a dues manxes per tal de garantir un flux constant d’aire a l’accionar-se alternativament. La peça altrament s’acoblaria a una tovera que transmetria aquest aire a l’interior del forn. L’etnoarqueologia ha proporcionat valuosos exemples sobre aquest tipus d’instrument.

 

Bibliografia:

BOSCH, J.M.; MOLIST, N.; ROS, A. 2008, Objectes d'argila relacionats amb la metal·lúrgia, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 399-401. Pàg. 186, Fig. 7.121.

GALLEGO CAÑAMERO, J.M. 2013, La siderurgia en el mundo ibérico. Primeros datos a partir de la experimentación arqueológica, in PALOMO, A.; PIQUÉ, R.; TERRADAS, X. (ed.), Experimentación en arqueología. Estudio y difusión del pasado, Sèrie Monogràfica 25.1 i 25.2, Museu d'Arqueologia de Catalunya Girona, Girona. Pàg. 363, 370, Fig. 5 i 6.

Núm. de registre: MAC OLE-0525

Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)

Matèria: Ceràmica

Tècnica: mà

Dimensions: 150 x 190 mm

Període històric: Ibèric

Cronologia: -400 / -300

Ubicació: M BCN 1-210D

Peces relacionades