Motlle per a elaborar barnilles de bronze
Fragment d’una valva d’un motlle per la fosa de barnilles de bronze realitzat en pedra calcària de color grisós, amb senyals d’exposició al metall incandescent. La conservació de la valva no és gaire bona ja que aparegué en un estrat medieval en una campanya de l’any 1987 al sector 01 (entrada al recinte), però aquest fet no desdiu una atribució protohistòrica, ja que aquestes peces no són pròpies del món medieval.

La cara ventral de la valva presenta les matrius de cinc barnilles disposades en sentit longitudinal tot i que potser hi havia més. L’amplada d’aquestes matrius oscil·la al voltant dels 10 mm i la separació entre aquestes varia entre els 15 i els 20 mm. El fet que el motlle resti incomplet no ens permet afirmar si es tracta de la part per on es vessava el metall o si és tracta de la part inferior del motlle.

El motlle complet constava de de dues valves i era d’utilització unilateral. Aquest tipus és el més popular durant l’edat del bronze i l’edat del ferro, ja que proporcionava barnilles que es podien transformar fàcilment en molts tipus de peces: agulles, fíbules, braçalets oberts. Les barnilles funcionen com elements semi manufacturats de matèria primera, per a ser transformats posteriorment. Així s’explica la gran dispersió d’aquests motlles.

Pel que fa a la cronologia si bé és cert que a Carretelà, per exemple, es poden trobar aquests motlles durant el bronze final (Ribes 2002, 151), creiem que el nostre exemplar s’ajusta millor als paral·lels documentats a Ullastret que tenen una datació al voltant dels segles IV i III aC (Rovira 1999, 230-232).

 

Bibliografia específica:

MOLIST, N.; BOSCH, J.M.; MESTRES, J.; ROS, A. 2008, Testimoni de treballs metal·lúrgics en les diferents etapes, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 573-579. Pàg. 576; Fig. 29.2.

PORTILLO, M.; MOLIST, N.; GIBAJA, J.F. 2008, Els objectes lítics, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 411-424. Pàg. 423-424, Fig. 14.10.940.

Núm. de registre: MAC OLE-0444

Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)

Matèria: Pedra calcària

Tècnica: talla

Dimensions: 54 x 172 x 172 mm

Període històric: Ibèric

Cronologia: -400 / -200

Ubicació: M BCN 1-120F