Fusaiola decorada
Peça troncocònica amb perforació central, feta al torn. Presenta incisions i impressions en tot el perímetre. En la meitat superior, una línia en ziga-zaga de la qual pengen regularment línies verticals lleugerament corbes, emmarcada per dues línies. Aquestes i la línia en ziga-zaga estan realitzades amb fines impressions d'un objecte punxant. Les incisions i les impressions estan emplenades amb pasta de color blanc que fa ressaltar la decoració.  A la meitat inferior, es distribueixen irregularment motius en forma de fletxa. Argila de color gris amb nucli de color marró.

La fusaiola (també anomenada tortera) va ser trobada en la campanya d’excavacions de l’any 1996, en un nivell d’abandó de la fi del segle II i inici del segle I aC de l’habitació 6.

Aquests tipus de peces estan relacionades amb la producció tèxtil i, en concret, amb la filatura a mà. Són habituals a tots els assentaments d’època ibèrica, realitzades tan a mà al torn, decorades o llises.

 

Bibliografia:

MOLIST, N.; BOSCH, J.M.; ROS, A. 2008, Material ceràmic no vascular, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona. Pàg. 394, Fig. 12.4.67.

Núm. de registre: MAC OLE-0284

Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)

Matèria: Ceràmica

Tècnica: Torn

Dimensions: 22 x 90 x 90 mm

Període històric: Ibèric

Cronologia: -200 / -100

Ubicació: M OLE-Centre Interpretació, núm. 28