Enclusa d’orfebre
Es tracta d’un objecte de bronze, de forma cilíndrica, ben acabat i polit. La part superior és massís, de forma circular i quelcom rugós, mentre que el peu és vuit i quadrangular. Aquesta singular peça fou localitzada l’any 1996 dins el rebliment de la zona de l’intervallum, entre la muralla romana i la preibèrica, en nivells que es daten a l’inici del segle I aC. Possiblement cal relacionar aquesta peça amb el taller metal·lúrgic situat just a l’ entrada al recinte.

Es tracta probablement d’una enclusa d’orfebre, ja que un exemplar molt similar va aparèixer a l’anomenada tomba d’orfebre a la necròpolis de Cabezo Lucero (Guardamar de Segura, Baix Vinalopo), juntament amb altres estris utilitzats per elaborar joies com burins i punxons. La cronologia d’aquesta tomba és del període ibèric ple (Uroz 1992, 46-48; DD.AA. 1998, Els ibers, prínceps d’Occident, 259).

Evidentment, la presència d’un objecte d’aquestes característiques en un poblat planteja diverses qüestions. Es pot suposar l’existència d’un petit taller especialitzat o en part dedicat a l’orfebreria i que es podria relacionar amb l’espai metal·lúrgic situat a l’entrada al recinte –àmbit 3- descrit més amunt, o tanmateix atribuir-li una presència casual al jaciment. Entre els pobles ibers, sembla més probable que s’establís un comerç d’objectes manufacturats a través de comerciants que recorrien els territoris, però també és possible que fossin els mateixos orfebres els que iteressin.

 

Bibliografia específica:

MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona (diversos capítols). Pàg. 238; Fig. 9.20.285; Pàg. 436; Fig. 15,14.285; Pàg. 576; Fig. 29.3.285.

 

Bibliografia complementària:

UROZ, J. 1992, Cabezo Lucero. Nercrópolis ibérica. Guardamar del Segura (Alicante), Catálogo de la Exposición, Museo Arqueológico de Alicante, Alacant.

DD.AA. 1998, Els ibers, prínceps d'occident, Catàleg de l'exposició. La Caixa, Barcelona.

  • Núm. de registre: MAC OLE-0418
  • Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)
  • Matèria: Bronze
  • Tècnica: Fossa
  • Dimensions: 36 x 34 x 37 mm
  • Període històric: Ibèric
  • Cronologia: -400 / -300
  • Ubicació: M BCN 1-210F