Tassa
Tassa birtroncocònica, únic exemplar de perfil complert que disposem al jaciment. Correspon a la forma 11 de Pons i al tipus VO-H-XII de la forma 4 de López. La vora, de per perfil convex i llavi arrodonit és exvasada i ben diferenciada del cos, sobretot per la part interna, on una aresta marca el punt d’inflexió. Una carena alta, en el terç superior del cos, configura clarament el perfil bitroncocònic de la panxa, amb la part inferior convexa i la base amb el fons umbilicat. La decoració, constituïda per una faixa horitzontal de quatre solcs acanalats, ocupa l’espatlla i part superior del cos. L’element únic de prensió és una ansa anular vertical que uneix el punt d’inflexió de la vora i el cos amb la carena.

Està formada per múltiples fragments (31). L’argila és de color gris fosca, amb la superfície externa brunyida. Va ser localitzada l’any 2003 en diversos nivells estratigràfics associats a l’etapa final de l’edat del bronze, al sector 01 (entrada al recinte).

Hem documentat un total de quatre exemplars d’aquests recipients poc tancats, més amples que alts, que es presenten en dues formes tipològiques: tasses bitroncocòniques i tasses globulars, sempre amb les superfícies polides o brunyides.

 

Bibliografia:

MESTRES, J.; FARRÉ, J.; MOLIST, N., SENABRE, M.R. 2008, Espais i estructures arqueològiques. Bronze final i inici de l'edat del ferro, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 61-106. Pàg. 68, Fig. 5.2.1764.

MOLIST, N.; PUJOL, M. 2013, Olèrdola. Guia Didàctica, Museu d'Arqueologia de Catalunya. PDF. Fig. 25.

  • Núm. de registre: MAC OLE-0527
  • Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)
  • Matèria: Ceràmica
  • Tècnica: A mà
  • Dimensions: 118 mm h; 168 Ø vora; 42 mm Ø base
  • Període històric: Final de l’edat del bronze
  • Cronologia: -800 / -700
  • Ubicació: M BCN 1-210F