Dent de falç
Làmina denticulada de sílex de color granat, retocada per un dels costats i amb restes de patida d'ús. Formava part, junt amb altres dents de sílex, d'una falç, eina emprada per a la sega de cereal. Va ser localitzada l'any 1989 dins una petita sitja excavada a la roca i datada, pel conjunt del materials, a l'inici de l'edat del bronze. El dipòsit estava situat al peu de la pedrera romana  i en l'espai posteriorment ocupat per un graner medieval amb diverses sitges.

 

Bibliografia:

MOLIST, N.; PUJOL, M. 2013, Olèrdola. Guia Didàctica, Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona.PDF. Fig. 21.

  • Núm. de registre: MAC OLE-0377
  • Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)
  • Matèria: Sílex
  • Tècnica: Tallat i retocat
  • Dimensions: 37 x 31 x 6 mm
  • Període històric: Prehistòria
  • Cronologia: -4000 / -1500
  • Ubicació: M OLE-Centre Interpretació, núm. 33