Patena
La patena és de forma arrodonida, quasi plana. Presenta una decoració d’una roseta central de quatre pètals inscrita en un cercle en cada una de les cares. La roseta de la cara superior té, a més, un doble cercle amb triangles alterns inscrits i per petits punts impresos.

Aquesta patena, junt amb un calze, procedeixen de la sepultura núm. 30 de la necròpolis situada al voltant de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola, excavació duta a terme en el marc del projecte de restauració de l'edifici preromànic i romànic (2005-2008). La sepultura era del tipus antropomorf ‒retallada a la roca calcària‒, i ubicada rere l’absidiola nord de l’edifici preromànic. Ambdues peces varen ser dipositades al costat del cap d'un individu masculí adult. Gràcies a les anàlisis radiocarbòniques de les restes humanes, podem datar aquests objectes entre la fi del segle X i l’inici del segle XI.

Les peces presenten desperfectes de conservació a causa pel contacte amb l’aigua de pluja que temporalment s’infiltrava dins la tomba, tot i estar aquesta segellada amb una capa de morter i per lloses de calcària. Han estat restaurades pel laboratori de restauració del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona.

Es tracta d’unes peçes de caire litúrgic. La troballa és excepcional atesa la seva cronologia i el seu valor simbòlic. A Catalunya hi ha molts pocs exemplars localitzats en sepultures. En general estan associats a personatges eclesiàstics com bisbes i abats. La majoria es daten a partir del segle XII.

Mentre els objectes litúrgics emprats durant la celebració de l'eucaristia havien de ser elaborats amb materials nobles, algunes de les peces associades a enterraments eren en peltre, una aliatge de cinc, coure i estany, com les d’Olèrdola, i tenien exclusivament caràcter funerari.

 

Bibliografia:

GISBERT, M.; MOLIST, N. 2012, Catàleg, in N. Molist (coord.), De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajuntament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya. Pàg. 85-98.

MOLIST, N. (coord.) 2012, De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajuntament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya, 85, fig. 2.

MOLIST, N.; BOSCH, J.M. 2012, El cementiri altmedieval de Sant Miquel d'Olèrdola, in N. Molist i G. Ripoll (eds.), Arqueologia Funerària del nord-est peninsular (segles VI-XII), Monografies d'Olèrdola 3.2, Barcelona, 469-494. Fig. 9; Fig. 14.

MOLIST, N.; PUJOL, M. 2013, Olèrdola. Guia Didàctica, Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona. PDF. Fig.75.

RIPOLL, G.; MOLIST, N. 2014, Cura Mortorum en el Nordeste de la Península Ibérica, siglos IV al XII d.C., Territorio, Sociedad y Poder 9, 5-66. Pàg. 75; Fig. 3.

SALRACH I MARÈS, J.M. (dir) 2017, El naixement de la nació catalana. Orígens i expansió, Enciclopèdia Catalana, Barcelona. Pàg. 83.

Descarrèga't el pdf amb més informació:

calze i patena.pdf 1.007,57 kB

Núm. de registre: MAC OLE-0608

Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)

Matèria: Peltre

Tècnica: Motlle?

Dimensions: 13 x 88 x 88 mm

Període històric: Alt medieval

Cronologia: 975 - 1025

Ubicació: M OLE-Centre Interpretació