Olleta de ceràmica reduïda medieval
Atuell ceràmic de forma tancada, de cos globular, fons lleugerament còncau, coll i vora girada enfora. Remuntat a partir de 29 fragments. De cocció reductora i elaborada al torn lent, l’olleta és l’argila de color gris, poc depurada, amb desgreixant de calcària. Va ser trobada al sector 03 (cisterna – pedrera) durant la intervenció de l’any 1989, a l’interior d’una sitja tallada a la roca.

L’olla és la forma més habitual entre les ceràmiques medievals. De diferents mesures –la que estem descrivint és petita– es caracteritzen per la forma globular i la vora girada enfora, en ceràmica reduïda i acabats poc cuidats. En alguns casos porten decoració de línies horitzontals, contínues,  trencades o que s’entrecreuen. Les olles estan destinades a la cocció dels aliments. Habitualment presenten la base enfosquida degut a la constant exposició al foc.

  • Núm. de registre: MAC OLE-0223
  • Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)
  • Matèria: Ceràmica
  • Tècnica: Torn lent
  • Dimensions: 110 x 89 x 89 mm; 86 mm Ø boca.
  • Període històric: Medieval
  • Cronologia: 900 - 1100
  • Ubicació: M OLE-Centre Interpretació, núm. 43