Gerra amb broc de ceràmica reduïda medieval
Peça globular tancada, de coll curt i recta i boca estreta. El fons és pla i presenta un broc a la part baixa de la panxa, molt a prop de la base. Argila de color gris, elaborada al torn ràpid, compacta i porosa. Va ser recuperada durant la campanya d’excavacions de l’any 1984 al sector 01 (entrada al recinte), el dia 12 de desembre, sense que s’especifiqui en quina habitació o espai. Ha estat reconstruïda a partir de 89 fragments.

És un atuell força singular entre la ceràmica alt medieval, no en tenim paral·lels clars, sobretot perquè no se n’han conservat formes completes. Algunes vores i alguns brocs podien correspondre a una tipologia de gerra tancada amb broc similar a aquesta gerra. En desconeixem la seva funcionalitat.

  • Núm. de registre: MAC OLE-0283
  • Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)
  • Matèria: Ceràmica
  • Tècnica: Torn
  • Dimensions: 270 x 265 x 265 mm; 65 mm Ø vora;130 mm Ø base
  • Període històric: Alt medieval
  • Cronologia: 900 - 1100
  • Ubicació: M OLE-Centre Interpretació, núm. 45