Cossi de ceràmica reduïda medieval
Atuell de mida gran, alt i obert. De fons pla, les parets s'obren vers l'exterior. Llavi lleugerament engruixit. Peça remuntada a partir de 32 fragments, de cocció reduïda, argila de color gris clar, ben depurada i compacta. Elaborada al torn ràpid. Procedeix d'una de les campanyes d'excavació dutes a terme entre el 1983 i el 1985, sense que en coneguem la procedència exacta (probablement sector 01).

Generalment en peces realitzades amb coccions reductores i pastes grises ben depurades, a Olèrdola, hem localitzat alguns exemplars de cocció oxidada. Desconeixem quina era la funcionalitat d’aquests grans recipients, similars als que a la baixa edat mitjana es coneixien com a bugaders, amb dues nanses per transportar-los. Efectivament, la forma recorda molt als cossis o gibrells on es feia la bugada o transportava la roba fins el safareig, font o riu. Sabem que els gibrells alt medievals no estaven destinats al foc, però tan podien ser emprats en la preparació d’aliments com a la bugaderia o altres.

Els cossis o gibrells eren elements habituals en els repertoris de ceràmica alt medieval a Catalunya. En podem trobar, per citar alguns jaciments, a l’església de Santa Maria de Lavit (Torrelavit, Alt Penedès) (López, Caixal, Fierro, 1997, p. 147, Làm. XXXI, fig. 4), l’església de Santa Maria de Martorell (Martorell, Baix Llobregat) (Navarro, Mauri, 1997) i l'església de Sant Menna (Sentmenat, Vallès Occidental), on es constata un predomini d'exemplars oxidats, alguns d'ells espatulats (Tipus SM-5) (Roig, Coll, Molina, 1997).

Bibliografia específica:

ROIG, J. 2004, Les primeres dades sobre la ceràmica medieval d'Olèrdola (Alt Penedès), Del Penedès 7, Miscel·lània Penedesenca 11, Jornades d'Estudis Penedesencs (Vilafranca del Penedès 3-7 juny 1998), Vilafranca, 51-64. Pàg. 53.

Bibliografia complementària

ROIG i BUXO, J.; COLL i RIERA, J.M.; MOLINA i VALLMITJANA. J.A. 1996-97, Proposta d'estudi de la ceràmica medieval a la Catalunya Vella (s. IX-XI): contextos estratigràfics i avenç tipològic i funcional, Annals de l'Institut d'Estudis Gironins. Vol. XXXVIII, Girona.

NAVARRO SAEZ, R.; MAURI MARTÍ, A. 1997. La ceràmica medieval de Martorell, Quaderns Científics i Tècnics, 9, Ceràmica medieval catalana - El monument, document. Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 89-100.

LÓPEZ MULLOR, A., CAIXAL, À. i FIERRO, J. 1997, Cronologia i difusió d'un grup de ceràmiques medievals trobades a les comarques de Barcelona (segles VII-XIV), Ceràmica medieval catalana. Actes de la taula rodona (Barcelona 15-16 de novembre de 1994), Quaderns Científics i Tècnics 9, (SPAL) Diputació de Barcelona, Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Barcelona, 101-142.

  • Núm. de registre: MAC OLE-0397
  • Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)
  • Matèria: Ceràmica
  • Tècnica: Torn ràpid
  • Dimensions: 173 x 347 x 347 mm
  • Període històric: Alt medieval
  • Cronologia: 900 - 1100
  • Ubicació: M OLE-Centre Interpretació, núm. 46