Cap masculí barbat
Bust masculí barbut en guix. La part posterior és plana, per anar aplicada a algun tipus de suport. S’aprecien res de decoració pintada als cabells i a la barba.

Va ser recuperat, junt en altres peces, en la intervenció de l’any 2007 a l’església de Sant Miquel d’Olèrdola, en el marc del projecte de restauració de l’edifici preromànic i romànic. Els objectes de guix estaven amagats dins d’un armari litúrgic situat en el parament nord, de la nau, prop de l’arc triomfal. Aquest armari estava relacionat amb un cor sobre elevat situat en aquest espai. L’amagatall dels caps de dimoni, d’un angelet i d’un sant està relacionada amb la creença que portava mala astrugància la destrucció de certes figures.

Aquest cap masculí podia correspondre a un apòstol, o un altre personatge no identificat. Mentre que els caps de dimoni recuperats dins el mateix armariet clarament formaven part del retaule major gòtic de l’església, dedicat a Sant Miquel, aquesta peça és de més dificultosa atribució i relació amb els elements que ornamentaven l’interior de l’edifici.

  • Núm. de registre: MAC OLE-0643
  • Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)
  • Matèria: Guix
  • Tècnica: Motlle
  • Dimensions: 220 x 150 x 120 mm
  • Període històric: Medieval
  • Cronologia: 1300-1500
  • Ubicació: M BCN 1-210G