Calze
El calze o copa eucarística està formada per tres parts: una base circular de mida reduïda, el tronc o nus, amb una lleugera inflexió a la part central i la part superior, de forma hemisfèrica, amb dues arestes a la cara externa.

Aquest calze junt amb una patena procedeixen de la sepultura núm. 30 de la necròpolis situada al voltant de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola, excavació duta a terme en el marc del projecte de restauració de l'edifici preromànic i romànic (2005-2008). La sepultura era del tipus antropomorf ‒retallada a la roca calcària‒, i ubicada rere l’absidiola nord de l’edifici preromànic. Ambdues peces varen ser dipositades al costat del cap d'un individu masculí adult. Gràcies a les anàlisis radiocarbòniques de les restes humanes, podem datar aquests objectes entre la fi del segle X i l’inici del segle XI.

Les peces presenten desperfectes de conservació a causa pel contacte amb l’aigua de pluja que temporalment s’infiltrava dins la tomba, tot i estar aquesta segellada amb una capa de morter i per lloses de calcària. Han estat restaurades pel laboratori de restauració del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona.

Es tracta d’unes peces de caire litúrgic. La troballa és excepcional atesa la seva cronologia i el seu valor simbòlic. A Catalunya hi ha molts pocs exemplars localitzats en sepultures. En general estan associats a personatges eclesiàstics com bisbes i abats. La majoria es daten a partir del segle XII.

Mentre els objectes litúrgics emprats durant la celebració de l'eucaristia havien de ser elaborats amb materials nobles, algunes de les peces associades a enterraments eren en peltre, una aliatge de cinc, coure i estany, com les d’Olèrdola, i tenien exclusivament caràcter funerari.

 

Bibliografia:

GISBERT, M.; MOLIST, N. 2012, Catàleg, in N. Molist (coord.), De Sanctus Michaelis a Sant Miquel. L'església de Sant Miquel d'Olèrdola entre el segle X i el segle XXI, Catàleg de l'exposició. Ajuntament d'Olèrdola i Museu d'Arqueologia de Catalunya. Pàg. 85-98. Pàg. 85, fig. 1.

MOLIST, N.; BOSCH, J.M. 2012, El cementiri altmedieval de Sant Miquel d'Olèrdola, in N. Molist i G. Ripoll (eds.), Arqueologia Funerària del nord-est peninsular (segles VI-XII), Monografies d'Olèrdola 3.2, Barcelona, 469-494. Fig. 9; Fig. 14.

MOLIST, N.; PUJOL, M. 2013, Olèrdola. Guia Didàctica, Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona. PDF. Fig.75.

RIPOLL, G.; MOLIST, N. 2014, Cura Mortorum en el Nordeste de la Península Ibérica, siglos IV al XII d.C., Territorio, Sociedad y Poder 9, 5-66. Pàg. 75.

SALRACH I MARÈS, J.M. (dir) 2017, El naixement de la nació catalana. Orígens i expansió, Enciclopèdia Catalana, Barcelona. Pàg. 83.

Descarrèga't el pdf amb més informació:

calze i patena.pdf 1.007,57 kB

Núm. de registre: MAC OLE-0607

Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)

Matèria: Peltre

Tècnica: Motlle

Dimensions: 63 x 55 x 55 mm

Període històric: Alt medieval

Cronologia: 975 - 1025

Ubicació: M OLE-Centre Interpretació