Bol de vernís negre del taller de Roses
Bol de ceràmica de vernís negre atribuïble al taller de les tres palmetes radials de Roses, corresponent a la forma 24/25 de la tipologia de Lamboglia, i a la 2544 de Morel. La vora és de forma reentrant, peu alt i cos decorat amb gallons. Presenta un forat circular a l´anella del peu. Es desconeix el lloc precís i la data en la que va ser localitzada. Vernís negre mat, en mal estat de conservació, molt perdut.

Els bols són una de les formes més habituals entre els atuells d’importació del segle III aC. És una forma polivalent quan a ús i capacitat, que pot servir tant per a contenir sòlids –espècies, sal–, líquids o semi-líquids –salses o condiments–.

 

Bibliografia

ASENSIO, D.; MESTRES, J.; MIRÓ, M.T.; MOLIST, N.; ROS, A. 2008, Els vasos ceràmics, in MOLIST, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d'Olèrdola. De la prehistòria a l'etapa romana (campanyes 1995-2006), Monografies d'Olèrdola 2, Barcelona, 191-226. Pàg. 299; Fig. 11.10.121.

BOSCH, J.M.; MESTRES, J.; MOLIST, N.; ROS, A.; SENABRE, M.R.; SOCIAS, J. 2003, Olèrdola i el seu territori en els segles II i I aC, Actes del Simposi Internacional d'Arqueologia del Baix Penedès, Territoris antics a la mediterrània i a la Cossetània oriental (el Vendrell 8-10 novembre 2001), Barcelona, 349.361). Làm. 2.9.

PRINCIPAL, J., 1998. Las importaciones de vajilla fina de barniz negro en la Catalunya sur i occidental durant el siglo III aC. Comercio y dinàmica de adquisición en las sociedades indígenas, BAR International Series 729, Western Mediterranean Series 2. Pàg. 260 i 317; Fig. 10.1, Núm. 1485.

SANMARTI-GREGO, E. 1978, La cerámica campaniense de Emporion y Rhode. Monografies Emporitanes, VI, Barcelona. Làm. 94.

  • Núm. de registre: MAC OLE-0195
  • Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)
  • Matèria: Ceràmica
  • Tècnica: torn
  • Dimensions: 60 x 98 x 98 mm
  • Període històric: ibèric
  • Cronologia: -300 / -200
  • Ubicació: M OLE-Centre Interpretació, núm. 36