Visites didàctiques

Les característiques d’aquest indret i la seva situació geoestratègica permeten fer un treball interdisciplinari i descobrir les interrelacions entre el medi físic i l’home, alhora que remarca l'important paper que va tenir en la defensa, control i ordenació territorial de la Catalunya meridional, a l’inici de l’edat mitjana. 

La visita segueix una metodologia diferent segons els interessos, les característiques i el nivell educatiu del grup.

El MAC Olèrdola posa a disposició del professorat la Guia Didàctica per preparar la visita al jaciment.


Visita comentada

Descobreix l'Olèrdola medieval

Dins del recinte fortificat medieval.

Entra

Visita comentada

4.000 anys d'història en 4 passes

Descoberta de la història d’Olèrdola a partir dels vestigis.

Entra