Desembre de 2018. Campanya d'excavacions a una torre de la muralla

Del 10 al 14 de desembre s’ha desenvolupat al MAC-Olèrdola la tercera campanya d’excavació de la torre oriental de la porta del castell d’Olèrdola.

L’aspecte extern que avui dia mostra la torre és el d’època medieval, però en el seu interior s’hi documenten els paraments d’una estructura precedent, que va quedar folrada, colgada i amagada per la construcció medieval.

Al llarg d’aquestes tres campanyes s’ha anat posant al descobert i treballant en aquesta torre amagada. Inicialment, es partia de la hipòtesi que havia de ser l’antiga torre oriental de la porta de la muralla romana, però les excavacions han fet canviar aquesta idea: la torre hauria estat construïda en època ibèrica, i hauria format part de la muralla ibèrica d’Olèrdola; però en època romana, en construir-se la nova muralla, la torre s’hauria reaprofitat, adaptant-la a les noves necessitats.

Una de les novetats que ha aportat la campanya del 2018 és que la torre patí un violent incendi cap al final del segle III ANE, que la destruí completament: s’hi ha documentat els sostres dels pisos amb les bigues calcinades, i tots els objectes dels pisos superiors esclafats i trencats pel col·lapse, com ara una llar de foc, mobiliari i abundant ceràmica d’emmagatzematge, servei i consum, entre la que destaca un petit vaset de vaixella de taula produït a l’àrea de Càpua durant la primera meitat del segle III ANE.


Twitter
Facebook