Gran mosaic amb projeccions

Un segon àmbit esta conformat per un gran mural a mode de mosaic i amb projeccions on hi tenen una important presència les persones que engegaren i dirigiren els projectes i les publicacions científiques i divulgatives que les intervencions generaren.


Twitter
Facebook

Imatges destacades

Publicacions diverses

Gran ventall de publicacions científiques i divulgatives que van mostrar els resultats de les intervencions.

Mosaic de persones

Les persones que engegaren i dirigiren els projectes a Olèrdola generaren publicacions científiques i divulgatives per mostrar els resultats de les intervencions.  Ho mostrem a través d’un gran mural de projeccions i imatges.