Olla de ceràmica reduïda medieval decorada
Atuell ceràmic de forma globular, tancat. Vora girada enfora i cos lleugerament còncau. Remuntat a partir de múltiples fragments. Presenta una decoració a l’espatlla de 6 línies incises. De cocció reductora i elaborada al torn lent. Argila grisa fosca, poc depurada. Es va trobar al sector 01 (entrada al recinte) durant la intervenció de l’any 1987, a l’interior de la torre medieval (torre 2 de la muralla romana), en els nivells d’amortització.

L’olla és la forma més habitual entre les ceràmiques medievals. De diferents mesures, es caracteritzen per presentar una forma globular amb la vora girada enfora, elaborades en ceràmica reduïda i amb acabats poc cuidats. En alguns casos, com en el que ens ocupa, presenten decoració de línies horitzontals, trencades o que s’entrecreuen. Les olles estan destinades a la cocció dels aliments. Habitualment presenten la base enfosquida degut a la constant exposició al foc.

Bibliografia

MOLIST, N.; PUJOL, M. 2013, Olèrdola. Guia Didàctica, Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona. PDF Fig. 39 (www.macolerdola.cat/download-file/file/6413)

  • Núm. de registre: MAC OLE-0405
  • Lloc de procedència: Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès, Catalunya)
  • Matèria: Ceràmica
  • Tècnica: Torn lent
  • Dimensions: 157 x 170 x 170 mm; 145 mm Ø vora, 133 mm Ø base
  • Període històric: Alt medieval
  • Cronologia: 1050 - 1100
  • Ubicació: M BCN 1-210C