Època moderna

A inicis del segle XII, s'inicia la decadència d'Olèrdola i el desplaçament de la població vers la plana. Les excavacions dels darrers anys tant a les esglésies de Sant Miquel i de Santa Maria i al barri fora muralla del Pla dels Albats han permès documentar aquesta continuïtat de l'ocupació baix medieval i moderna. Avui sabem, per exemple, que Santa Maria fou utilitzada com a mas durant part del segle XIV i que sobre la necròpolis que l'envolta s'hi construí una pallissa. L'església de Sant Miquel va ser parroquial fins el 1884, moment en que el Bisbat de Barcelona la va vendre juntament amb tot el recinte i el lloc passà a ser una explotació agrícola.

Època moderna